Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratets myndighetsoppgaver rendyrkes

Illustrasjon

Illustrasjon: DSS

Først publisert: 11.05.2023 Siste faglige endring: 11.05.2023

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått at Helsedirektoratet skal rendyrkes som en utvidet og mer helhetlig myndighetsetat ved at noen oppgaver flyttes. Det betyr blant annet at Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet slås sammen ved en virksomhetsoverdragelse.

Artikkelen er 290 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Vi har et ansvar for at endringene fører til et samlet godt resultat for helseforvaltningen, og vi skal ivareta alle ansatte på en best mulig måte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Effektiv ressursbruk

Formålet med endringene er effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene, samt en mer hensiktsmessig og samordnet etatsstyring fra departementets side. I tillegg skal endringene bidra til bedre støtte til kommunene, bedre tilrettelegging for digitalisering og styrket helseberedskap.

Organisatoriske tiltak for Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er nærmere beskrevet i revidert nasjonalbudsjett for 2023 (link til RNB).

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet, tas det sikte på at endringene settes i verk 1. januar 2024.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold