Helsedirektoratet tildelt Ipsos' Omdømmepris for 2020

Helsedirektoratet er tildelt Ipsos' Omdømmepris for 2020. Begrunnelsen er at direktoratet har hatt en positiv utvikling av omdømmet over flere år og en spesielt sterk utvikling i 2020.

Bjørn Guldvog og Jan Behrens-Helsedirektoratet vinner av Ipsos' omdømmepris 2020.jpg
Helsedirektør Bjørn Guldvog mottar prisen fra Jan Behrens, fagansvarlig for omdømmeundersøkelsen i Ipsos. Foto: Ipsos

"Vi mener Helsedirektoratet ved gradvis forbedring av sitt omdømme har oppnådd et forhold til befolkningen som i år har vært av uvurderlig verdi", heter det i juryens begrunnelse.

Les hele begrunnelsen fra juryen (Ipsos)

- Som et offentlig direktorat er vi helt avhengig av å ha et godt omdømme i befolkningen. Derfor er det ekstra stats å motta denne prisen. Helsedirektoratet tilstreber å være åpne, ekte og konsistente i alt vi gjør. Omdømmeprisen kommer som en veldig hyggelig overraskelse og er en stor tillitserklæring for oss som nå står i en krevende pandemihåndtering – vår tids store helsekrise, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

-Jeg vil takke alle i Helsedirektoratet og i helsetjenesten som har stått på og gjort en enorm innsats gjennom alle disse årene – og kanskje spesielt nå i 2020. Jeg vil også skryte av norsk helsetjeneste; behandlende personell, personell som har jobbet med logistikk, forsyning og på lab-siden. Det har vært helt avgjørende for å lykkes så godt som vi har gjort under pandemien.

Ipsos har gjennomført den kjente Profilundersøkelsen i snart 30 år hvor omdømmet til norske etater, organisasjoner og de 100 største bedriftene i Norge måles.

Først publisert: 13.10.2020 Sist faglig oppdatert: 13.10.2020