Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet tar nye grep for å styrke fagfeltet arbeid og helse

Arbeidsplass. Foto: Mostphotos/Doug Olson

Først publisert: 11.02.2022 Siste faglige endring: 11.02.2022

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet har revidert sin strategi for arbeid og helse. Strategien beskriver hvilke grep helse- og arbeids- og velferdssektoren bør ta for at alle skal kunne delta i arbeidslivet og oppleve arbeid som helsefremmende.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

-Deltakelse i arbeidslivet er en kilde til opplevelse av anerkjennelse, fellesskap, personlig identitet og god helse. For at arbeid skal være helsefremmende, må helsesektoren og arbeids- og velferdssektoren jobbe sammen med å tilby tjenester om virker, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og Hans Christian Holte, direktør for Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Revidert strategi

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeidet i 2016 en felles strategi for bedre tjenester gjennom tettere samvirke mellom sektorene. Strategien ble godt mottatt av fagfeltet.

Som et virkemiddel for å utvikle fagfeltet arbeid og helse, har direktoratene valgt å revidere strategien. Formålet med dette er å gjøre strategien relevant for flere, oppdatere som følge av utvikling på fagfeltet og knytte de strategiske valgene til andre pågående satsinger.

Fem bærebjelker

Dem reviderte strategien bygger på fem bærebjelker. Til hver bærebjelke er det knyttet flere strategiske grep. Bærebjelkene og grepene er det Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet mener skal til for å få en ønsket utvikling på fagfeltet framover:

  • Tilby tjenester som virker: Kvalitet gjennom forskning, fagutvikling og brukerinvolvering
  • Ta virkningsfulle grep tidlig: Fremme helse og arbeidsdeltakelse, forebygge før behandling og rehabilitering
  • Satse på de lokale aktørene: Sterkere involvering av hele førstelinjen
  • Sammenkoble tjenestene og skape flyt: Godt samvirke mellom alle involverte som grunnlag for gode tjenester
  • Utnytte muligheter i digitale verktøy: Tilgjengelig teknologi må legge til rette for fagutvikling og kvalitet
     

Takk til alle som har bidratt

Direktoratene takker alle som har bidratt med innspill i utviklingen av strategien 

Les den nye strategien for arbeid og helse.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold