Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet i nytt samarbeid med anerkjent tysk folkehelseinstitutt 

Først publisert: 06.10.2023 Siste faglige endring: 06.10.2023

Samarbeidet med Robert Koch Institute har et viktig formål: Å belyse EU-landenes strategier i det globale helsearbeidet, og skape bedre samarbeid opp mot Verdens helseforsamling, G7 og andre sentrale helsearenaer – for å styrke EUs satsing på global helse. 

Artikkelen er 262 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Erfaringen fra pandemien har lært EU at ved å samle ressurser og innsats, kan man utgjøre en større forskjell for global helse. 

– Erkjennelsen er at ved å styrke arbeidet med folkehelse i andre regioner, beskytter vi også Europas befolkning mot grensekryssende helsetrusler. Virus kjenner ingen grenser, sier programleder for EU4Health, Irene Olaussen. 

Stor overføringsverdi 

Prosjektet Joint Action on Global Health Impact springer ut av EUs nye strategi for global helse, og har som overordnet mål å styrke EUs lederskap innenfor global helse. Fra Norge deltar også Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet, i tillegg til Helsedirektoratet. 

Irene Olaussen og Pernille Dehli i EU4Health-teamet i Helsedirektoratet har fått ansvar for å evaluere prosjektet i samarbeid med Tysklands Robert Koch Institute. Dette er en følgeevaluering som løpende gir tilbakemeldinger og forslag til forbedringer til prosjektet. 

–  Alle EU-prosjekter skal evalueres, og det er av stor verdi for Helsedirektoratet å få kompetanse på dette siden det har overføringsverdi til alle andre EU-prosjekter vi er med på, sier Pernille Dehli. 

Omfattende og meningsfylt 

Prosjektet har offisiell oppstart i oktober 2023, og vil vare i to år fremover. Det er et omfattende arbeid som skal gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Prosjektet vil blant annet identifisere og implementere konkrete tiltak for å få EU og EU-landene til å jobbe bedre sammen opp mot Verdens helseforsamling, G7 og andre sentrale arenaer. Det skal også gjøres et kartleggingsarbeid for å få bedre oversikt over landenes global helse-strategier og -prosjekter for å styre arbeidet mot noen prioriterte områder. 

Pernille Dehli og Irene Olaussen er topp motivert til å sette i gang med prosjektet. 

– Her får vi både samarbeide med og lære av de beste i verden på evalueringsmetodikk. I tillegg ser jeg frem til å få innsikt i hvordan de ulike landene jobber med global helse, sier Pernille Dehli, 

Irene Olaussen supplerer; 

– Med verden som den er i dag, er det meningsfylt å kunne ha dialog og samarbeid med europeiske kollegaer, og sammen kunne bidra til bedre global helse. 

Bilde av Irene Olaussen og Pernille V. Dehli foran bysten av Robert Koch.
Irene Olaussen og Pernille V. Dehli ved bysten av Robert Koch under besøk til Berlin, september 2023.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold