Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet betaler tilbake gebyrer for saksbehandling av lisenser

Først publisert: 21.02.2024 Siste faglige endring: 21.02.2024

Fra 1. mars 2023, ble det fastsatt nye gebyrsatser for søknader om autorisasjon og lisens til Helsedirektoratet.

Artikkelen er 149 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

I perioden fra 1. mars 2023 til 20. desember 2023 har noen søkere betalt oss gebyr på lisenssøknader som vi ikke har hatt rett til å kreve. De dette gjelder vil få betalt tilbake det søknadsgebyret de har betalt til Helsedirektoratet. Vi vil betale pengene tilbake til de bankkontoene det er betalt fra så snart som mulig.

Vi beklager at dette har skjedd og håper det ikke har skapt store ulemper for søkerne dette gjelder.

De søkerne dette gjelder vil få gebyret tilbakebetalt automatisk, og ingen skal trenge å kontakte Helsedirektoratet for å få gebyret tilbake.

Helsedirektoratet saksbehandler søknader om autorisasjon for 33 helseprofesjoner. I tillegg til autorisasjoner, har vi noen ordninger der vi kan utstede en lisens. En lisens er en midlertidig godkjenning til å utøve et yrke i et begrenset tidsrom.

Da de nye gebyrsatsene ble fastsatt, ble det også fastsatt gebyr for lisenssøknader, som i de fleste tilfeller innebærer ressursbruk på linje med behandlingen av autorisasjonssøknader. 

I ettertid har vi sett at den nye forskriften ikke gir oss hjemmel til å kreve gebyr for alle lisenssøknadene. Vi kan ta gebyr for søknad om fagområdelisens for søkere fra utenfor EØS, og for lisens til helsepersonell over 80 år, men vi kan ikke ta gebyr for andre lisenssøknader, som for eksempel studentlisens.

Tilbakebetaling av rente

Dersom du får tilbake gebyrbeløpet du har betalt inn, har også rett til å få utbetalt renter som har påløpt det beløpet du betalte.

I den tekniske løsningen vi har for å returnere gebyret du har betalt, er det ikke mulig for oss å betale tilbake et større beløp enn det vi fikk inn da du betalte gebyret. Vi har heller ikke tilgang til det kontonummeret gebyret blir returnert til.

For at vi skal kunne returnere det rentebeløpet du har krav på, må vi ha et navn og kontonummer vi skal sende rentebeløpet til. For å få tilsendt rentene må du derfor sende en e-post til godkjenning@helsedir.no der du oppgir ditt fulle navn, kontonummer og HPR-nummer. Bruk tittelen "Renter på lisensgebyr" i e-posten.

HPR-nummeret bruker vi for å forsikre oss om at vi sender rentebeløpet til rett person. HPR-nummeret ditt kan du søke opp på denne nettsiden: Helsepersonellregisteret - HPR (helsedirektoratet.no)

Det vil være en manuell prosess å tilbakebetale rentebeløpet og det vil derfor kunne ta noe tid før vi får satt i gang utbetaling av rentebeløp til dem som har sendt informasjon om hvor dette beløpet skal betales.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold