Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet arrangerer toppmøte om rus og arbeidsliv

Først publisert: 01.09.2021 Siste faglige endring: 01.09.2021

1. september inviterer Helsedirektoratet arbeidslivets parter til et digitalt toppmøte om rus og arbeidsliv. Møtet arrangeres i forbindelse med Nasjonal alkoholstrategi (2021-2025). En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Formålet med møtet er å drøfte og få innspill til hvordan partene i arbeidslivet kan bidra til å forsterke den forebyggende innsatsen på området.

Forebygging i arbeidslivet

Erfaringer og nyere forskning om holdninger og konsekvenser av alkoholbruk i arbeidslivet vil bli presentert og være utgangspunkt for drøftingene. 

To store arbeidsgivere Hydro og Sporveiene vil vise eksempler på hvordan de har jobbet med forebygging av problematisk alkoholbruk både før og under covid-19. 

Arbeidslivet er en forebyggingsarena

 Alkohol er et stort folkehelseproblem, og arbeidslivet bærer en stor del av de samfunnsmessige kostnadene knyttet til sykefravær. Arbeidslivet er en viktig forebyggingsarena, og det er derfor positivt at arbeidslivets parter er involvert og engasjert i dette arbeidet, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet.

I tillegg til ulike arbeidslivsorganisasjoner deltar helse- og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet og statssekretær Heidi Karin Nakken fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Helsedirektoratet har samarbeidet med Akan kompetansesenter i arbeidet med toppmøtet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold