Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gode røykesluttresultat i pilotprosjekt

Illustrasjon: Per Høj/Helsedirektoratet

Først publisert: 16.12.2022 Siste faglige endring: 16.12.2022

Røyketala er historisk låge. Samtidig er det framleis 360.000 personar i Noreg som røyker dagleg. Ved frisklivssentralane i Vestre Viken har eit pilotprosjekt med gratis legemiddel og rettleiing gitt sjeldan gode resultat.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

– Vi veit at omtrent halvparten av dei som røyker dagleg ynskjer å slutte. Men det kan vere vanskeleg å få til i praksis. Derfor har Helsedirektoratet vore ein pådrivar for å få subsidiert legemiddel til storrøykarar i mange år. I dette pilotprosjektet ser vi at eit slikt tilbod kan vere svært effektivt for å hjelpe folk med å slutte å røyke, seier fungerande avdelingsdirektør May Cecilie Lossius. 

Gratis legemiddel til røykeslutt

Hausten 2020 starta Helsedirektoratet eit treårig pilotprosjekt i Vestre Viken helseføretak med tilbod om gratis legemiddel i kombinasjon med rettleiing/kurs i røykeslutt ved frisklivssentralane. Dette er første gong det offentlege dekker legemiddel til røykeslutt. 

Røykfrie i seks månader

Evalueringa viser at rundt 30 prosent av deltakarane var røykfrie seks månader etter avslutta deltaking i prosjektet. I forskinga om røykeavvenning er dette eit sjeldan godt resultat.

Ifølge fungerande avdelingsdirektør Lossius er berre tre -fem prosent av dei som prøver å slutte utan hjelp framleis røykfrie etter seks–tolv månader.  

Pilotkommunane i prosjektet har rapportert om stor pågang og at tilbodet appellerer til "folk flest". I løpet av eitt år gav frisklivssentralane i Vestre Viken sluttehjelp til om lag 1000 personar, noko som svarer til ca. 2,5 % av daglegrøykarar i regionen. Deltakarar har fortalt om at tilbodet gir ei oppleving av anerkjenning og reduksjon av stigma.  

Anbefalt metode for røykeslutt

– Det er godt dokumentert at den mest effektive metoden for røykeslutt er å bruke legemiddel saman med profesjonell rettleiing. Då kan sjansane for å lykkast blir mangedobla, avsluttar Lossius.

Kvart år døyr rundt 6000 personar av røykerelatert sjukdom, og mange lever kortare liv med mykje plager som følgje av at dei røyker.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold