Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gi innspill til utkast til vurdering av helseeffekter av sukker

Først publisert: 26.07.2021 Siste faglige endring: 26.07.2021

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har utarbeidet en foreløpig vurdering av helseeffekter av sukker i mat og drikke, som nå på offentlig høring. Helsedirektoratet oppfordrer norske fagmiljøer til å gi innspill.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Gi innspill via EFSAs nettsider (efsa.europa.eu)

Frist for å gi innspill er 30. september 2021. EFSA vil også arrangere et offentlig møte 21. september for å diskutere utkastet.

Les mer om arbeidet på EFSAs nettsider(efsa.europa.eu)

Forespørsel fra de nordiske landene

Bakgrunnen for arbeidet er en forespørsel fra de fem nordiske landene som i 2016 ba EFSA om å oppdatere en tidligere vurdering fra 2010, og gå gjennom nyere vitenskapelig litteratur om sammenhenger mellom inntak av sukker og ulike folkesykdommer, som for eksempel fedme, diabetes type II, hjerte- og karsykdommer og karies.

Linda Granlund, direktør for divisjon for forebygging og folkehelse i Helsedirektoratet, ønsker uttalelsen fra EFSA velkommen.

Hun oppfordrer ernæringseksperter i Norge og andre land til å kommentere utkastet for å bistå EFSAs eksperter i å fullføre arbeidet.

-Vi vil oppdatere våre nasjonale kostholdsråd når dette omfattende arbeidet i EFSA er ferdigstilt, sier Granlund.

Konklusjoner i utkastet

I forespørselen til EFSA spurte de nordiske landene spesifikt om det ville være mulig å sette et vitenskapelig basert tolerabelt øvre inntaksnivå (UL) for sukker i kosten, altså en terskelverdi der et lavere inntak ikke vil forårsake helseproblemer.

Etter å ha gjennomgått over 30 000 vitenskapelig artikler, har ekspertene foreløpig konkludert med at det ikke er mulig å fastsette en slik terskelverdi. Litteraturgjennomgangen bekrefter likevel, med tilhørende grader av sikkerhet, at det er en sammenheng mellom inntak av ulike typer sukker, og risiko for å utvikle flere kroniske metabolske sykdommer og karies.

EFSAs arbeid vil kunne være til hjelp for EU-landene i å gi kostråd eller anbefalinger til befolkningen.

Utkastet til vurdering inneholder også en modell for å beregne inntak av sukker i hvert enkelt land, og en oversikt over hvilke kategorier av mat og drikke som bidrar til inntak av sukker.

Kontaktpunkt for EFSA i Norge

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er norsk kontaktpunkt for EFSA (vkm.no)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold