Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fra pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp

Først publisert: 08.09.2022 Sist faglig oppdatert: 08.09.2022

Pakkeforløp psykisk helse og rus endrer navn til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å endre navn og videreutvikle forløp innen psykisk helse og rus.

Artikkelen er 144 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Pakkeforløp psykisk helse og rus ble innført i helsetjenesten i 2019. Helsedirektoratet starter nå arbeidet med å videreutvikle forløpene. Målet er å styrke samhandling, bedre kvalitet og brukerinnflytelse, og å tilpasse forløpene bedre til brukergruppenes behov samt forenkle forløpsarbeid for helsetjenesten.

To faser

I første fase skal navnet endres fra pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus i forløpene og i tilhørende kodeverk. Det blir ingen innholdsmessige endringer i første fase. Oppdaterte forløp med bruk av nytt navn blir publisert i begynnelsen av oktober 2022 og trer i kraft i tjenestene fra januar 2023.

– Forløpene har bidratt til økt oppmerksomhet på forutsigbarhet og organisering i helsetjenesten, og det er bred enighet om at innholdet i og intensjonen med forløpene er gode. Samtidig er det avdekket utfordringer i forløpsarbeidet gjennom blant annet Sintefs følgeevalueringer, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør i avdeling spesialisttjenester i Helsedirektoratet.

Parallelt med navneendringen starter Helsedirektoratet fase to av arbeidet som består i å videreutvikle innholdet i og innretningen til de nasjonale pasientforløpene. Dette arbeidet vil pågå det kommende året og er planlagt ferdigstilt for publisering høsten 2023.

Tett samarbeid med tjenestene og brukerne

Oppdraget gir en mulighet til å styrke intensjonen og målene for nasjonale pasientforløp.

– Helsedirektoratet ser dette som et ledd i en større forbedringsprosess. Vi vil involvere bredt, både fagfolk og brukere, for å sikre oss gode innspill og refleksjoner i arbeidet framover, sier Janbu.

Oversikt over forløpene: Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp - Helsedirektoratet

Abonner på nytt eller oppdatert innhold