Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fra pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp

Først publisert: 08.09.2022 Siste faglige endring: 08.09.2022

Pakkeforløp psykisk helse og rus endrer navn til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å endre navn og videreutvikle forløp innen psykisk helse og rus.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Pakkeforløp psykisk helse og rus ble innført i helsetjenesten i 2019. Helsedirektoratet starter nå arbeidet med å videreutvikle forløpene. Målet er å styrke samhandling, bedre kvalitet og brukerinnflytelse, og å tilpasse forløpene bedre til brukergruppenes behov samt forenkle forløpsarbeid for helsetjenesten.

To faser

I første fase skal navnet endres fra pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus i forløpene og i tilhørende kodeverk. Det blir ingen innholdsmessige endringer i første fase. Oppdaterte forløp med bruk av nytt navn blir publisert i begynnelsen av oktober 2022 og trer i kraft i tjenestene fra januar 2023.

– Forløpene har bidratt til økt oppmerksomhet på forutsigbarhet og organisering i helsetjenesten, og det er bred enighet om at innholdet i og intensjonen med forløpene er gode. Samtidig er det avdekket utfordringer i forløpsarbeidet gjennom blant annet Sintefs følgeevalueringer, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør i avdeling spesialisttjenester i Helsedirektoratet.

Parallelt med navneendringen starter Helsedirektoratet fase to av arbeidet som består i å videreutvikle innholdet i og innretningen til de nasjonale pasientforløpene. Dette arbeidet vil pågå i 2023. (Nyhetssaken ble korrigert 16. mars 2023, da tidspunkt for planlagt publisering er utsatt ).

Tett samarbeid med tjenestene og brukerne

Oppdraget gir en mulighet til å styrke intensjonen og målene for nasjonale pasientforløp.

– Helsedirektoratet ser dette som et ledd i en større forbedringsprosess. Vi vil involvere bredt, både fagfolk og brukere, for å sikre oss gode innspill og refleksjoner i arbeidet framover, sier Janbu.

Oversikt over forløpene: Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp - Helsedirektoratet

Abonner på nytt eller oppdatert innhold