Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Første resultater for pakkeforløp psykisk helse- og rusbehandling

Først publisert: 26.06.2020 Siste faglige endring: 26.06.2020

For første gang finnes det nå tall etter innføringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rusbehandling. Helsedirektoratet publiserer en rapport for 1. tertial 2020, og et "dashbord" som gjør at både befolkningen, tjenestene og pasientene kan følge med på sentrale hendelser i pakkeforløpene.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Foto: Mostphotos

I dag presenteres de første tallene for pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Det er jobbet godt i tjenesten med å innføre pakkeforløpene over hele landet, og omfatter nå over 200 000 pasienter siden oppstarten i januar 2019. 

- Jeg er veldig fornøyd med å ha fått på plass pakkeforløpene og et system for å følge med på disse. Resultatene viser at mye er på plass, men også at vi har en vei å gå. Jeg forventer og har tillit til at målingene brukes for å forbedre tjenestene til det beste for pasientene, sier helse og omsorgsminister Bent Høie.

Med pakkeforløp skal pasienter og pårørende få et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Pasienten skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

- Det har vært gjort en formidabel jobb med innføringen av pakkeforløpene for psykisk helse og rus fra både brukerorganisasjoner og tjenestene. Jeg setter stor pris på den innsatsen som er lagt ned. Dette er en viktig del av pasientens helsetjeneste. Fra i dag blir pakkeforløpsindikatorene tilgjengelige på nett. Da kan alle, både pasienter og tjenesten selv, gå inn og se på tallene for hvert enkelt pakkeforløp og hvert enkelt helseforetak. Dette er en milepæl, sier Høie.

Arbeidet med å innføre pakkeforløpene er godt i gang, men blant annet på grunn av at det har vært krevende med registrering av data er de første tallene på pakkeforløpene usikre. Også koronasituasjonen påvirker tallene. Det har vært færre henvisninger og vanskeligere å få tak i samarbeidspartnere, som er helt nødvendig for å for eksempel utrede barn og unge. Likevel gir resultatene viktige pekepinner for tjenesten for hva som må jobbes videre med. 

Målet er å forbedre tjenesten til det beste for pasientene

Resultatene på utredning innen anbefalt forløpstid varierer for de ulike pasientgruppene.

- Pasientene skal ha god og effektiv utredning slik at de kan komme raskt i gang med behandlingen. Vi har derfor et mål at 80 prosent av pasientene skal utredes innen anbefalt forløpstid. Vi er godt på vei, men ikke helt i mål. I underkant av 70 prosent av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og rus ble utredet innen anbefalt forløpstid, forteller Høie.

Måloppnåelsen for pakkeforløpene varierer fra 55 prosent for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, til 82 prosent for pasienter i TSB. I psykisk helsevern for voksne ble 72 prosent utredet innen anbefalt forløpstid.

Tallene for brukermedvirkning ser lave ut. 31 prosent av pasientene har sammen med behandler utarbeidet en behandlingsplan. For åtte prosent av pasientene som har gjennomført pakkeforløp, er det registrert at feedbackverktøy er brukt i løpet av forløpet. Hensikten er at pasientene på en systematisk måte skal kunne melde fra om hvordan behandlingen oppleves.

- Innføringen av pakkeforløpene har gitt oss et verktøy til å følge med på tilbudet pasientene får, blant annet brukermedvirkning. Derfor er jeg glad for at mange jobber aktivt med å få dette på plass. Nå skal den enkelte institusjon ta tak i disse resultatene og forbedre seg, sier Høie.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold