Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forslag til endring i LAR-retningslinjer for gravide

Først publisert: 04.03.2019 Siste faglige endring: 08.11.2019

Endringer i retningslinjene for oppfølging av gravide i LAR, er nå sendt ut til høring. – Det har vært en krevende prosess, men nå ser vi fram til å få tilbakemeldingene fra alle interesserte, sier divisjonsdirektør Geir Stene Larsen i Helsedirektoratet.

De siste årene har det vært offentlig debatt om prevensjon til kvinner i LAR i fertil alder og om bruk av substitusjonslegemidler under svangerskapet. Helsedirektoratet arrangerte i 2017 en konsensuskonferanse for å belyse spørsmålene som har preget den offentlige debatten. Et uavhengig panel, "Konsensuspanelet", bestående av brukere, forskere og fagpersoner med ulik fagbakgrunn, utarbeidet i etterkant av konferansen rapporten "Uttalelser fra Konsensuspanelet, 2017".

Høringsutkastet legger konsensusutvalgets vurderinger til grunn, sammen med foreliggende forskning, klinisk kompetanse og pasienterfaring. Det som nå foreligger er et utkast til delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Forslaget er utarbeidet i samarbeid med en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det er konsensus om de faglige hovedlinjene i anbefalingene.

– Vi er kjent med, og har forståelse for, at det kan være delte meninger rundt forslaget, sier Geir Stene Larsen, som leder Divisjon kvalitet og forløp.

I høringsutkastet gis anbefalinger om bruk av prevensjon, nedtrapping/dosereduksjon og valg av substitusjonslegemiddel. Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt være gjeldende.

Overordnet mål med retningslinjen er:

  • å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og har en stabil livssituasjon
  • å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig uten å øke mors risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig krevende eller belastende 

    I revisjonsarbeidet er konsensuspanelets vurderinger, inkludert en forsterket vektlegging av "føre var"-prinsippet lagt til grunn, sammen med oppdatert kunnskapsgrunnlag, inkludert klinisk kompetanse og brukerkompetanse. Anbefalingene er gitt innenfor gjeldende regelverk på området.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold