Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Foreslår opprettelse av 200 nye LIS1-stillinger

Først publisert: 30.01.2019 Siste faglige endring: 31.05.2022

På oppdrag fra HOD har Helsedirektoratet vurdert dimensjoneringen av antall LIS1-stillinger. Direktoratet foreslår at det opprettes 200 nye LIS1-stillinger.

​De stillingene som allerede eksisterer bør utnyttes bedre for å få flere LIS1 gjennom og for å gjøre bemanningssituasjonen i kommunene mer stabil. Rapporten skisserer forslag både til å øke kapasiteten og til å øke gjennomstrømningen.

I dag lyses det ut 950 LIS1-stillinger per år, 475 om våren og 475 om høsten. De siste årene har stadig flere nyutdannede leger søkt på disse stillingene. Antallet stillinger har vært det samme i flere år, og muligheten til å bli ansatt har stadig blitt mindre.

Antall LIS1 bør økes

Antallet LIS1-stillinger må være basert på tjenestenes faktiske behov og skal bidra til at det blir utdannet et tilstrekkelig antall ferdige spesialister i Norge. De tidligere turnusstillingene har blitt omgjort til LIS1-stillinger og utgjør nå starten på spesialistutdanningen for leger. Fra 1. mars 2019 strammes reglene inn slik at alle må igjennom LIS1 før de kan gå videre i spesialistløpet. På bakgrunn av dette mener Helsedirektoratet at antall LIS1-stillinger må økes.

Siden LIS1-stillingene legger beslag på betydelige ressurser blant annet til veiledning, må det tas hensyn til ressurs- og kapasitetssituasjonen i tjenestene når økning av stillingene vurderes. Helsedirektoratet foreslår at det planlegges en opptrapping i samråd med helseforetak og kommunene.

Les hele rapporten om LIS1-stillingene

Abonner på nytt eller oppdatert innhold