Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Foreslår flere tiltak for å styrke helseberedskapen

Først publisert: 21.06.2019 Siste faglige endring: 21.06.2019

Norsk helseberedskap er god, men kan bli bedre innen blant annet informasjonssikkerhet, legemiddelforsyning og drikkevannsforsyning. Derfor foreslår Helsedirektoratet flere konkrete tiltak.

Artikkelen er 4 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

- Jeg vurderer at den nasjonale helseberedskapen i Norge er god. God beredskap er imidlertid et kontinuitetsarbeid. Vårt inntrykk er at sektoren vår er åpen på at det trengs forbedringer, og den er åpen for veiledning på området. Dette er et meget godt utgangspunkt for videre arbeid, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da han i dag overleverte en oversikt over risiko- og sårbarheter i helse- og omsorgssektoren til helseminister Bent Høie.

Større vekt på gode risiko- og sårbarhetsvurderinger av lokale forhold og tettere samarbeid mellom kommuner, helseforetak og andre helse- og omsorgsinstitusjoner er noe av det som må til for å styrke helseberedskapen ytterligere. I tillegg er det nødvendig å prioritere det systematiske arbeidet, øve jevnlig i alle ledd og gå gjennom egne risikovurderinger og planer.

29 tiltak for bedre legemiddelberedskap

Når det gjelder legemiddelmangel, var helsedirektøren klar på at det er et internasjonalt problem som krever internasjonale løsninger. Det må derfor på plass et mer formalisert samarbeid på nordisk nivå, og Helsedirektoratet vil jobbe for at det skal være en felles strategi mot legemiddelmangel på europeisk nivå.

Det er også nødvendig med forbedret beredskapslagring i Norge. Helsedirektoratet foreslår å øke lagerkapasiteten for utvalgte legemidler som er kritisk viktige for pasienter med langvarig legemiddelbehandling, som for eksempel insulin.

I tillegg må det på plass bedre rutiner for primærhelsetjenesten, knyttet til innmelding, analyse og varsling av legemiddelmangler. Det finnes i dag et mangelsenter for spesialisthelsetjenesten, og det er behov for noe lignende for primærhelsetjenesten. Det følges opp av et samarbeid mellom Legemiddelverket, grossistene og apotekene.

Les hele rapporten om legemiddelberedskap

Trygg drikkevannsforsyning

- I Norge har vi generelt rik tilgang på drikkevann. Fra tid til annen opplever vi likevel smitte via drikkevannet som gjør folk syke, sa Guldvog.

Ferdig renset vann som oppbevares åpent før det går ut i ledningsnettet må hele tiden kontrolleres aktivt gjennom prøvetaking, for å sikre at det fortsetter å holde drikkevannskvalitet. Helsedirektoratet foreslår blant annet å avklare hvordan kompetanse, veiledning og ressurser best mulig kan benyttes der hvor det er mangelvare og tar til orde for større interkommunalt samarbeid om kompetanse og ressurser.

Arbeidet med IKT-sikkerhet i helse- og omsorgssektoren må styrkes

- Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Det kan også medføre nye trusler og sårbarheter. Derfor må vi satse mer på IKT-sikkerhet, sa Guldvog. Over sommeren leverer Direktoratet for e-helse en overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren.

Les hele den overordnete risiko- og sårbarhetsvurderingen for  helse- og omsorgssektoren 

Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren (ehelse.no)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold