Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Foreslår å opprette en spesialitet i rettsmedisin for leger

Først publisert: 26.08.2020 Siste faglige endring: 26.08.2020

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet utredet status og lagt frem tiltak for å sikre tilstrekkelig tilgang til rettsmedisinsk kompetanse.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

17925768-female-forensic-technician-collecting-biological-specimen-foto-Mostphotos.jpg
Helsedirektoratet foreslår å opprette en spesialitet i rettsmedisin for leger, som ett av tiltakene for å sikre tilstrekkelig tilgang på rettsmedisinsk kompetanse. Foto: Mostphotos

Et av tiltakene som Helsedirektoratet foreslår er å opprette en spesialitet i rettsmedisin for leger. Helsedirektoratet foreslår også å utrede etablering av et videreutdanningstilbud som omfatter rettsmedisinske oppgaver for sykepleiere og annet relevant personell.

De senere årene har helsemyndighetene fått flere henvendelser om behovet for en formell godkjenning av kompetanse i rettsmedisin for å sikre kvalitet på rettsmedisinsk sakkyndigarbeid og tilstrekkelig rekruttering til faget. Flere muligheter har vært foreslått, blant annet ny spesialitet for leger, etablering av kompetanseområde i rettsmedisin, sertifisering av rettsmedisinere og akkreditering av enheter som driver rettsmedisinske undersøkelser.

Mange har også uttrykt bekymring for rekrutteringen til fagområdet og for stor variasjon i kvaliteten på rettsmedisinsk arbeid. Konsekvensene kan bli store dersom rettsmedisinske undersøkelser og erklæringer ikke holder tilstrekkelig kvalitet til bruk i etterforskning og rettssaker knyttet til drap, vold og overgrep.

Rapport: Utredning av status og tiltak for å sikre kvalitet, rekruttering og tilgang på rettsmedisinsk kompetanse i Norge

De viktigste anbefalingene er:

Anbefaling knyttet til lovregulering og oppdragsdokumenter

  • Forslag om lovendring fra 2015/2016 opprettholdes. På lengre sikt bør det vurderes ytterligere regelverksarbeid knyttet til rettsmedisinske tjenester, ikke kun sporsikring og skadedokumentasjon.
  • De regionale helseforetakene gis i oppdrag å sørge for å bygge opp kapasitet innen rettsmedisinske tjenester gjennom oppdragsdokumentene, herunder sørge for at helseforetakene inngår samarbeids-/rammeavtaler om rettsmedisinske tjenester til politi og påtalemyndighet

Anbefaling knyttet til kompetanse

  • Det opprettes en spesialitet i rettsmedisin for leger
  • Læringsmålene i spesialistutdanningen gjennomgås med tanke på å sikre en grunnleggende kunnskap innen rettsmedisin for relevante spesialiteter
  • Det anbefales å utrede etablering av et videreutdanningstilbud som omfatter rettsmedisinske oppgaver for sykepleiere og annet relevant personell
  • I påvente av avklaring om kompetanseområder skal etableres på generelt grunnlag anbefales det ikke opprettelse av kompetanseområde i klinisk rettsmedisin i denne omgang. Hdir vil komme tilbake med anbefalinger knyttet til kliniske spesialiteter

Abonner på nytt eller oppdatert innhold