Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere pasienter oppsøkte legevakt under pandemien

Illustrasjonsbilde av lege og pasient

Lege som møter pasient. Foto: Mostphotos/Wavebreakmedia

Først publisert: 21.10.2021 Siste faglige endring: 21.10.2021

Langt flere pasienter enn tidligere oppsøkte legevakt ved enkle pasientkontakter, som blant annet inkluderer taking av laboratorieprøver, i 2020 sammenlignet med før pandemien. I tillegg var det i 2020 nesten dobbelt så mange telefonhenvendelser til legevakten sammenliknet med 2019.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser nye statistikker om aktivitet og diagnoser i legevakt som er publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Statistikk om diagnoser på legevakt

Statistikk om kontakter på legevakt

Tallene er fordelt på konsultasjon, telefonkontakt, sykebesøk og enkle pasientkontakter fordelt per fylke, kjønn, alder, ukedager eller når på døgnet helsehjelpen er gitt. Den nye statistikken blir oppdatert hver måned og datakilden er Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

De nye statistikkene er utarbeidet i tett samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) som hvert år publiserer årsstatistikk for legevakt.

Jesper Blinkenberg. Foto Arngeir Berge
Jesper Blinkenberg, leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). Foto: Arngeir Berge

- Oppdatert legevaktstatistikk vil gjøre legevaktene, politikere og publikum i stand til å følge bedre med i legevaktaktiviteten i sitt distrikt, sier leder for NKLM, Jesper Blinkenberg.

Slike grunnlagsdata er viktige bidrag for å kunne jobbe videre med legevaktfeltet for Helsedirektoratet. Statistikken vil også kunne bidra til at vi tidligere kan identifisere endringer i hvorfor pasienten kontakter legevakten.

Marit Voltersvik-foto-Helsedirektoratet.jpg
Marit Voltersvik, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og tidligere legevaktsjef. Foto: Helsedirektoratet

- Slik får beslutningstakerne viktig informasjon i deres arbeid med ressursfordeling og helseplanlegging, sier seniorrådgiver Marit Voltersvik og tidligere legevaktsjef.

De nye statistikkene vil gi fastleger, kommuner og nasjonale myndigheter verdifull innsikt i legevaktsarbeidet og hvordan dette har endret seg i løpet av koronaperioden.

Olav Isak Sjøflot-foto Helsedirektoratet.jpg
Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

- Dette kan også gi viktig styringsinformasjon for koordinering av tilgjengelig legevaktkapasitet på tvers av geografi, sier Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet.

- Vi arbeider også med en påloggingsløsning hvor fastleger vil få statistikk for egen praksis over tid. Vi planlegger for at denne løsningen skal settes i drift innen utgangen av 2021.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold