Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere pasienter får behandling i spesialisthelsetjenesten

Flere fikk behandling. Foto: Mostphotos.

Først publisert: 21.10.2022 Siste faglige endring: 21.10.2022

Spesialisthelsetjenesten behandlet flere pasienter i årets første åtte måneder sammenlignet med samme periode året før. Samtidig øker ventetidene i alle deler av spesialisthelsetjenesten.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Ventetiden økte med 6,4 dager fra 2. tertial 2021 til 2. tertial 2022. I gjennomsnitt ventet en pasient 65,5 dager på helsehjelp. Andel fristbrudd har økt fra 4,9 til 7,5 prosent. Flere pasienter fikk helsehjelp både i somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling i årets første åtte måneder sammenlignet med 2021. Dette viser tall som er rapportert til Norsk pasientregister ved utgangen av august 2022.

Aktivitet i somatiske sykehus

I underkant av 1,66 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i årets første åtte måneder. Dette er en økning på nesten tre prosent fra 2021 og både antall døgnopphold, antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner økte. 

Aktivitet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Over 137 000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i årets første åtte måneder, en økning på 3 prosent fra 2021. Døgnaktivitet øker og det er en reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner, i hovedsak i antall indirekte konsultasjoner. Eksempler på indirekte konsultasjoner er telefonsamtaler mellom pasient og behandler eller møter mellom fagpersoner.

28 500 personer mottok helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), en økning på litt over én prosent fra 2021. Også for dette tjenesteområdet er det økt døgnaktivitet og nedgang i antall polikliniske kontakter.

Nesten 58 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge, en økning på litt over fem prosent fra 2021. På samme måte som for PHV og TSB er det en reduksjon i de polikliniske kontaktene sammenlignet med samme periode året før. Dette kan tilskrives 17 prosent nedgang i de indirekte polikliniske kontaktene.

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene rapporterte inn i underkant av to millioner konsultasjoner, noe som er en økning på 0,5 prosent fra samme periode året før. Avtalespesialistene i somatikk utførte 20 prosent av den totale polikliniske aktiviteten og i psykisk helsevern stod avtalespesialistene for 22 prosent av den totale polikliniske aktiviteten.

Ventetid og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid for de som mottok helsehjelp i 2. tertial 2022 var 65,5 dager, en økning på 6,4 dager sammenlignet med samme periode i fjor. Ventetiden økte i alle sektorer. I somatisk sektor økte den fra 60,4 til 66,9 dager og i psykisk helsevern for voksne fra 47,5 til 52,3 dager.  

I psykisk helsevern for barn og unge økte ventetiden fra 52,7 til 57,8 dager og innen rusbehandling fra 31,2 til 33,5 dager. For andel fristbrudd ser vi en økning innen somatikk og psykisk helsevern, og en nedgang i TSB. Andelen fristbrudd er nå 7,6 prosent innen somatikk og 8,3 prosent innen psykisk helsevern for barn og unge.

Årsrapporter kan du lese her: 

    Abonner på nytt eller oppdatert innhold