Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere pasienter velger Fritt behandlingsvalg

Først publisert: 06.11.2020 Siste faglige endring: 06.11.2020

Det er fortsatt vekst i antall pasienter som benytter seg av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg. Om lag 5 900 pasienter benyttet seg av ordningen i 2. tertial 2020, omkring 250 flere pasienter sammenlignet med 2. tertial 2019.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

37227886-senior-couple-in-face-masks-meeting-at-hospital-Mostphotos.jpg
Flere pasienter velger fritt behandlingsvalg i 2. tertial 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. Foto: Mostphotos/Syda Productions

Dette viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

Status for Fritt behandlingsvalg 2. tertial 2020 (PDF)

Gjennom godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg kan private tilbydere, også de uten avtale med et regionalt helseforetak, godkjennes som leverandør av spesifikke helsetjenester.

En pasient kan velge å få behandling hos disse så lenge leverandøren er godkjent gjennom ordningen, og pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet utarbeider hvert tertial statusrapporter for ordningen.

Veksten i antall pasienter kommer hovedsakelig fra somatiske tjenester. Nivået av pasienter innen psykiske helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har etter hvert blitt mer stabilt, men på et lavere nivå enn for somatikk.

Det er forskjeller i type tjenester som inngår mellom tjenesteområdene. For somatiske tjenester er det i hovedsak polikliniske og dagkirurgiske behandlinger som inngår, mens det for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er døgntjenester. Det er fortsatt relativt få pasienter som benytter seg av tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge, habilitering og rehabilitering.

De fleste som benytter seg av godkjenningsordningen har bosted i region Sør-Øst, mens det er relativt få pasienter fra Midt- og Nord-Norge. Det er flest godkjente leverandører i Sør-Øst og dette bidrar trolig til en høyere andel pasienter fra denne regionen.

Aktiviteten rapportert i 2. tertial 2020 utgjør 121 millioner kroner i utbetalte refusjoner. Det er tverrfaglig spesialisert rusbehandling som står for den største andelen av utbetalte refusjoner med om lag 72 millioner kroner. Psykisk helsevern for voksne og somatikk ligger på et lavere nivå med henholdsvis 26 og 22 millioner kroner i utbetalte refusjoner i 2. tertial 2020.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold