Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere pasienter benytter fritt behandlingsvalg

Først publisert: 26.06.2020 Siste faglige endring: 26.06.2020

Antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg fortsetter å øke. Nær 6 000 pasienter mottok tjenester i godkjenningsordningen i 1. tertial 2020, om lag 1 500 flere enn i samme periode i 2019.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Foto: Mostphotos

Da det ble iverksatt strenge tiltak pga. covid-19 i mars 2020, var det midlertidig noe færre pasienter som benyttet seg av fritt behandlingsvalg.

Dette viser en rapport fra Helsedirektoratet som har sett på bruken av fritt behandlingsvalg  frem til 1. tertial 2020. Ordningen ble innført 1. november i 2015 og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å følge med på godkjenningsordningen etter hvert tertial.

Godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg- går ut på at private tilbydere, også dem uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge behandling hos disse så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen, og pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Flere pasienter for somatikk og psykisk helsevern – færre innen rus

Den langsiktige trenden er at stadig flere somatiske pasienter benytter ordningen.

Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), har nivået stabilisert seg. Det er fortsatt relativt få barn og unge i ordningen innen psykisk helsevern. Det gjelder også habilitering og rehabilitering.

Høy andel pasienter fra Sør-Øst

Det er flest godkjente leverandører i fritt behandlingsvalg-ordningen i Sør-Øst, og dette bidrar trolig til en høyere andel pasienter fra denne regionen enn befolkningsgrunnlaget tilsier. Drøyt 70 prosent av pasientene som velger fritt behandlingsvalg, kommer fra Sør-Øst. I motsatt ende er Midt-Norge med en vesentlig lavere andel pasienter i fritt behandlingsvalg-ordningen enn befolkningsgrunnlaget skulle tilsi.

117 millioner utbetalte refusjoner i første tertial 2020

Det er TSB som står for den største andelen av utbetalte refusjoner i 1. tertial 2020 med om lag 65 millioner kroner. Psykisk helsevern for voksne og somatisk behandling har omtrent samme nivå med om lag 25 millioner kroner hver.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold