Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere overlever hjerteinfarkt og hjerneslag

Først publisert: 17.09.2020 Siste faglige endring: 17.09.2020

Stadig flere overlever hjerteinfarkt og hjerneslag. I første tertial 2020 var det langt færre korridorpasienter. Flere med hoftebrudd ble operert i løpet av 24 timer. Det ble også registrert mer bruk av tvang i psykisk helsevern i perioden.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette er noen av funnene i Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) som publiseres 17. september. Det publiseres tall på 78 av totalt 174 kvalitetsindikatorene som finnes i NKI. En del av kvalitetsindikatorene gjelder aktivitet for perioden første tertial 2020 og vil være påvirket av endringer i helsetjenestene knyttet til covid-19.

Flere overlever

Sannsynligheten for å overleve hjerteinfarkt og hjerneslag etter behandling i sykehus i Norge er gradvis forbedret over tid.  

For pasienter med behandling for hjerteinfarkt var sannsynligheten for å være i live 30 dager etter behandling i sykehus på 93,9 prosent i 2019. Overlevelsen har økt fra 92,3 prosent i 2015. For pasienter med hjerneslag var tilsvarende sannsynlighet for overlevelse på 89,5 prosent i 2019. Det er opp fra 87,7 prosent i 2015.

- Norske sykehus har fått bedre behandlingsmetoder og jobbet systematisk med å heve kvaliteten på behandlingen. Dette betyr mange sparte menneskeliv og er unikt i verden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Les mer om FHIs beregning og omtale av overlevelse og reinnleggelse.

Betydelig færre korridorpasienter

I første tertial 2020 var det betydelig færre korridorpasienter i sykehusene sammenlignet med samme tertial året før, en nedgang fra 16 285 til 10 377 pasienter. Nedgangen skyldes blant annet at sykehusene kuttet i planlagt i aktivitet i mars og april for å håndtere covid-19-pandemien.

Målet er at det ikke skal være noen korridorpasienter i det hele tatt.

Flere helseforetak når målet for pakkeforløp kreft

I 1. tertial 2020 ble 69,0 prosent av alle pakkeforløp for kreft gjennomført på anbefalt tid. Dette er en forbedring sammenlignet med samme periode året før ­- da var andelen på 65,3 prosent for landet.

Forbedringen gjelder alle regioner, og om lag halvparten av helseforetakene når målsettingen om at 70 prosent av pasientene skal gjennomføre forløpet på anbefalt tid.

Raskere operasjon av hoftebrudd

I 1. tertial 2020 var det flere hoftebrudd som ble operert i løpet av de første 24 timene. 67 prosent av pasienter med hoftebrudd ble operert innen 24 timer i 1. tertial 2020, mens andelen samme periode året før var på 60 prosent. Andelen økte i alle regioner med unntak av Helse Nord.

Forbedringen kan settes i sammenheng med økt kapasitet i sykehusene i forbindelse med covid-19. Annen aktivitet ble tatt ned og gav rom for å håndtere blant annet denne pasientgruppen raskt.

Andelen med hoftebrudd operert innen 48 timer var tilnærmet uendret mellom periodene (92 prosent mot 93 prosent).

Mer bruk av tvang

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne har hatt en liten økning sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. I 1. tertial 2019 var det totalt 2522 tvangsinnleggelser i hele landet, dette har økt til 2835 i 2020. Det har samtidig vært en nedgang i total antall innleggelser i psykisk helsevern for voksne.

For tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern har det også vært en økning, men noe svakere enn for tvangsinnleggelser. Andel pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak har økt med 13,7 prosent sammenlignet med 1. tertial 2019.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold