Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere eldre med nedsatt hørsel i årene fremover

Først publisert: 28.09.2020 Siste faglige endring: 28.09.2020

Befolkningsutviklingen viser at det blir stadig flere eldre, og at mange av disse  vil få nedsatt hørsel i årene som kommer. – Konsekvensene av hørselstap er store, først og fremst for den enkelte, men også for resten av samfunnet sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet utredet tilbudet til hørselshemmede, og rapporten Utredning av tilbud til hørselshemmede foreligger nå.

Antallet eldre som er 70 år eller mer vil mer enn dobles, fra om lag 625 000 i 2020 til over 1,3 millioner i 2060, ifølge SSB. Dette vil igjen føre til en vesentlig endring i ressursbehov, spesielt for den eldre befolkningen som også står for det største forbruket av helsetjenester.

Helsedirektoratet anbefaler derfor at departementet vurderer å foreta en gjennomgang og tydeliggjøring av lov-/forskriftsreguleringer av hørselsomsorgen som kan bidra til forenkling og tydeliggjøring av roller og ansvar for relevante aktører innen hørselsomsorgen.

– En slik gjennomgang er nødvendig for å sikre et fortsatt godt tilbud når antallet brukere øker. Vi må huske at tap av evnen til å kommunisere med andre kan føre til sosial isolasjon, sier Torgersen.

Helsedirektoratet ser i sin gjennomgang av tilbudet til hørselshemmede at det er sammensatt og ikke like enkelt å få oversikt over. - Dette gjelder ikke minst ansvarsforhold og roller samt innhold i tjenestetilbudet, sier Torgersen.

Rapporten foreslår også lærings- og mestringstilbud som kurs, e-læring og informasjonsmateriell. Mange sliter med å bruke hjelpemidlene de har. Kurs og informasjon kan gjøres tilgjengelig for alle på åpne sider. Spesifikke kurs på innbyggerens egen side på helsenorge.no  kan også tilbys som en del av behandlingsforløpet. Det er viktig å ta hensyn til den enkeltes digitale ferdigheter, så det vil være behov for å gjøre denne informasjonen tilgjengelig i et utskriftsvennlig format.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold