Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Får fem millioner til europeisk samarbeid om sjeldne diagnoser

EU-flagget med stjerner

Helsedirektoratet koordinerer den norske deltakelsen i EUs helseprogram, EU4Health. Illustrasjonsbilde: Mostphoto.

Først publisert: 07.07.2023 Siste faglige endring: 07.07.2023

Norge får nærmere fem millioner kroner til å samarbeide med europeiske spesialister om sjeldne diagnoser. – Gjennom EU-samarbeidet får våre fagmiljøer tilgang til forskning og kompetanse som sikrer pasientene den beste behandlingen, sier fungerende helsedirektør Helen Brandstorp.

Artikkelen er 239 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

I Norge lever det mellom 190 000 og 320 000 mennesker med en eller flere av de rundt 6000 sjeldne diagnosene som finnes.  

– Dette er sykdommer vi trenger å vite mer om, men pasientpopulasjonen på hver diagnose er så liten at det er vanskelig å gjøre forskning og utfordrende å ha kontinuitet på kompetansebygging i Norge alene. Det at de beste klinikerne i Europa går sammen om diagnose og behandling gagner selvfølgelig pasientene. Små pasientgrupper blir del av et større fellesskap og det utgjør en forskjell, sier Brandstorp.  

Helse Sør-Øst er spydspissen 

EU-samarbeidet har utviklet seg over tid. De europeiske referanse nettverkene (ERN) ble opprettet i 2017 og har utviklet faglige retningslinjer og et eget klinisk pasient-administrativt system som skal gjøre det mulig for klinkere å benytte telemedisin for å samarbeide om diagnose og behandling på tvers av landegrensene.  

Støtten fra EU er tildelt et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF og Helsedirektoratet. Prosjektet kalles JARDIN, og skal styrke integreringen av de europeiske referansenettverkene i hele den nasjonale helsetjenesten. Helse Sør-Øst vil lede prosjektet på norsk side.  

– OUS og Haukeland har vært aktive i det europeiske ERN-nettverket siden etableringen i 2017, og det er svært gledelig at vi nå får støtte fra EU til å styrke integreringene av disse spesialiserte nettverkene i hele den nasjonale helsetjenesten, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt. 

Samarbeider for pasienter i hele EU 

I kjølvannet av pandemien har EU-kommisjonen brukt mye penger på å styrke landenes helsesystemer. EU har blitt en viktig premissleverandør for politisk og faglig utvikling. Norge er med og investerer årlig om lag 200 millioner kroner i EUs helseprogram, EU4Health. Tilbake får vi deltakelse i form av faglig samarbeid på en rekke viktige områder som helseberedskap, kreft og folkehelse. 

– Vi har gode fagmiljøer i Norge, men vi er et lite land. Gjennom EU-samarbeidet blir norske forskere og klinikere en del av et europeisk fagnettverk for kunnskapsproduksjon og formidling, sier Brandstorp. 

kvinne i dressjakke
Helen Brandstorp. Foto: Helsedirektoratet / Thomas Koonce

Norske aktører bidrar til å utvikle europeiske fellesløsninger 

Helsedirektoratet koordinerer den norske deltakelsen i EUs helseprogram, EU4Health. Programmet finansierer JARDIN-prosjektet, og en rekke andre satsinger innen helseberedskap, folkehelse, kreft og helsesystemutvikling.

I løpet av året skal norske myndigheter blant annet i gang med EU-samarbeid på flere store og viktige områder: Bekjempelse av antimikrobiell resistens, utvikling av IKT-løsninger for overvåkning av grensekryssende helsetrusler, planverktøy for helsepersonell, implementering av nasjonale screeningprogrammer for kreft, utvikling av et europeisk helsedataområde, og bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer.   

– Norsk deltakelse er viktig fordi det gir oss mulighet til å påvirke standardene EU setter, og arbeide for at de er tilpasset måten vi organiserer helse- og omsorgstjenestene her i Norge, avslutter Helen Brandstorp. 

Les mer om EU4Health på Helsedirektoratets nettsider

Abonner på nytt eller oppdatert innhold