Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Færre utskrivingsklare pasienter på sykehus i 2020

Male patient in hospital bed and doctor

Foto: Syda Productions/Mostphots

Først publisert: 26.03.2021 Siste faglige endring: 26.03.2021

Færre pasienter ble liggende på sykehus i 2020 etter at de var klare til å skrives ut, sammenlignet med året før. Til sammen ble det registrert rundt 30 000 utskrivningsklare døgn i 2020, en reduksjon på cirka 12 000 døgn fra 2019.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser tall fra Helsedirektoratet. Tallene er basert på innrapporterte data i Norsk pasientregister (NPR) per 2. tertial alle år.

Det er et mål at utskrivingsklare pasienter ikke skal bli liggende på sykehus i påvente på kommunalt tilbud. Kommunene må betale for døgn de utskrivningsklare pasientene har etter at de er ferdig behandlet i sykehuset.

Statistikk for utskrivningsklare pasienter

Aktiviteten i sykehusene i 2020 ble påvirket av covid-19. Mye av aktiviteten ble redusert sammenlignet med tidligere år, og det ser også ut til å være gjeldene for de utskrivningsklare pasientene.

For Norge totalt var det 54 121 utskrivningsklare pasienter i 2020, det er en nedgang på 2 200 pasienter fra 2019. Reduksjonen kom for pasienter med utskrivningsklare døgn, mens antall pasienter uten utskrivningsklare døgn var stabilt siste år.

For 2020 var det om lag 536 000 døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter. Av disse var i underkant av 30 000 utskrivningsklare døgn, det er cirka 12 000 færre døgn enn i 2019.

For Norge samlet var det 5,4 utskrivningsklare døgn per 1 000 innbyggere i 2020. Det var betydelige forskjeller mellom foretaksområdene.

Differansen mellom området med høyeste og lavest nivå, var tydelig mindre i 2019 og 2020 enn i 2016. Dette skyldes en reduksjon i ratene for de tre helseforetaksområdene som hadde særlig høy rate i 2016.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold