Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evaluering av pakkeforløp psykisk helse- og rus

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Først publisert: 04.03.2021 Siste faglige endring: 04.03.2021

To år etter innføringen av pakkeforløp psykisk helse- og rus, viser evalueringen at det gjenstår en god del for å oppnå målsettingene om økt brukermedvirkning, mer sammenhengende og koordinerte tjenester og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. 

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det er bred enighet blant pasienter, brukere og fagfolk om at de overordnede målsettingene og intensjonene i pakkeforløp psykisk helse og rus er gode.

 – Samtidig viser evalueringen at det er behov for mer kompetanse i tjenesten om hva brukermedvirkning innebærer og hvordan forløpskoordinatorene kan brukes mer i tråd med intensjonen, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet.

Nærmere halvparten av pasientene og brukerne som ble intervjuet i forbindelse med evalueringen, var ikke klar over at de var i et pakkeforløp. Det fremgår at mange fagfolk unngår å bruke begrepet pakkeforløp av hensyn til pasientene og brukerne. Årsaken er at fagfolkene opplever begrepet som negativt.

Pasienter, brukere og pårørende er ifølge rapporten positive til pakkeforløp når de blir gjort kjent med innholdet, og ser at pakkeforløp vil være med å gi dem mer forutsigbarhet.

 – Det er viktig at pasienter og brukere får informasjon om at de er i et pakkeforløp – også for at de selv skal kunne finne frem til informasjon om hva det innebærer og hva de kan forvente, sier Janbu.

Evalueringen viser at pandemien har bidratt til at implementeringen av pakkeforløp mange steder har stoppet litt opp, eller har blitt satt noe tilbake.

 – Selv i et krevende år som 2020, så har tjenestene jobbet godt med å sikre pasienter og brukere utredning innen anbefalt tid. Det ser vi fra rapporter til Norsk pasientregister, sier Janbu. Selv om det gjenstår en god del for å oppnå målsettingene, er det viktig å minne om at dette er et omfattende arbeid som tar tid, sier Torunn Janbu.

Evalueringen er utført av SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette er den andre evalueringsrapporten som viser pasienters, brukeres, pårørendes og fagfolks erfaringer med pakkeforløp, to år etter innføringen.

Les evalueringsrapporten «Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer - Rapport 2 (PDF)».

Abonner på nytt eller oppdatert innhold