Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Først publisert: 16.02.2021 Sist faglig oppdatert: 16.02.2021

Evalueringen av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering viser at det er bred enighet blant case-kommunene om at opptrappingsplanen har hatt en positiv virkning ved å sette fokus på et felt som tidligere ikke har vært tilstrekkelig prioritert. Samtidig peker rapporten på en rekke forbedringspunkter.

Artikkelen er 169 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har KPMG evaluert Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017 – 2019). Evalueringen gir en gjennomgang av et svært bredt spekter med tjenester, med særlig fokus på kommunen og kommunens ansvar for å koordinere kartlegging av behov og levering av tjenester til befolkningen.

Opptrappingsplanen har gitt tilskudd til kompetanse- og kapasitetsheving, samt innovasjon og systemutvikling i kommuner over hele landet. Selv om det mangler gode indikatorer på levering av habiliterings- og rehabiliteringstjenester, viser evalueringen at det har vært en viss styrking av levering av rehabiliteringstjenester av kommuner i Norge. Det er derimot lite som tyder på at habiliteringsfeltet har blitt vesentlig styrket.

Rapporten peker samtidig på at Opptrappingsplanen i bunn og grunn er en tilskuddsordning, og ikke en endringsplan med konkrete eller tallfestede mål. Habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er et komplekst tjenesteområde hvor 356 kommuner har forskjellige tilnærming til organisering og metoder, og hvor det er et bredt spekter av aktører.

KPMG anbefaler derfor at det lages en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering.

Les rapporten her

Abonner på nytt eller oppdatert innhold