Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evaluering av kompletterende tiltak for ELTE-kandidatene

Først publisert: 09.01.2023 Siste faglige endring: 09.01.2023

På oppdrag fra Helsedirektoratet er det gjennomført en evaluering av den teoretiske delen av de kompletterende tiltakene som ble tilbudt kandidater med mastergrad i psykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn.

I denne evalueringen vurderes ikke den praktiske delen av de kompletterende tiltakene.

Totalt 171 kandidater fordelt på fire kull har deltatt på den teoretiske delen av den kompletterende utdanningen.

Evalueringen peker på flere forhold som har vært utfordrende for å sikre at kandidatene har kunnet tilegne seg tilstrekkelig bredde og dybde i kunnskap, kompetanse og kliniske ferdigheter.

De fire universitetene UiO, UiB, UiT og NTNU gjennomførte hver sin del av den teoretiske undervisningen av ELTE-kandidatene, og rapporten viser blant annet at det var en utfordring for universitetene å tilpasse undervisningen til disse kandidatenes ulike bakgrunn og forkunnskap.

De fleste ELTE-kandidatene hadde tatt en toårig mastergrad på ELTE-universitetet, men de hadde bachelorgrad fra mange ulike undervisningssteder og ulike former for praksis.

Evalueringsrapporten viser også at det kunne vært bedre samarbeid mellom veilederne som underviste fra universitetene i den teoretiske delen og praksiskontaktene i helsetjenesten som sto for den praktiske delen av de kompletterende tiltakene.

Kandidatene hadde en høy strykprosent, men evalueringen har ikke avdekket om dette kun skyldes kandidatenes forkunnskaper, eller også andre forhold som f.eks. læringsmiljøet i foreliggende opplegg, studentenes samlede studiesituasjon eller noe annet.

Les hele rapporten (pdf)

Abonner på nytt eller oppdatert innhold