Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Illustrasjon

Illustrasjon

Først publisert: 29.06.2022 Siste faglige endring: 29.06.2022

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover som trer i kraft 1. august 2022.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Veilederen ble publisert 15. september: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Lovendringene er uavhengig av alder og gjelder alle med behov for velferdstjenester, med unntak av barnekoordinator som gjelder for de under 18 år.  

Bakgrunnen for endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge. Endringene er derfor særlig relevante for barn, unge og deres familier.   

Du finner mer informasjon om lovendringene i Prop. 100 L (2020–2021) - regjeringen.no

Tverrsektoriell veileder om samarbeid, samordning og barnekoordinator

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeider en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Veilederen har hovedvekt på målgruppene barn, unge og deres familier.

Veilederen ble publisert 15. september 2022

Abonner på nytt eller oppdatert innhold