Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endring i praksiskravet for autorisasjon til naprapater

Bilde av naprapat som behandler en pasient på et behandlingsrom

Først publisert: 07.02.2024 Siste faglige endring: 07.02.2024

Helsedirektoratet endrer overgangsordningen slik at alle naprapater som har fullført naprapateksamen før 1. mai 2022 gis autorisasjon uten krav om etterfølgende veiledet praksis. Fristen for å søke innenfor overgangsordningen er satt til 1. juli 2024.

Artikkelen er 127 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Autorisasjon for naprapater

Da naprapat ble en del av autorisasjonsordningen 1. mai 2022, ble det etablert en overgangsordning for naprapater som kunne dokumentere fullført utdanning som naprapat fra Naprapathögskolan i Sverige eller tilsvarende, og som ikke hadde veiledet praksis som gir rett til autorisasjon i Sverige.

I overgangsordningen ville naprapaten bli autorisert under forutsetning av at søkeren kunne dokumentere yrkesaktivitet som naprapat per 1. mai 2022. I tillegg ble fristen for å søke innenfor overgangsordningen satt til 1. mai 2023.

Endring i overgangsordningen

Norges naprapatforbund (NNF) har gitt uttrykk for at overgangsordningen faller uheldig ut for naprapater som av ulike årsaker ikke var praktiserende naprapater per 1. mai 2022. I følge NNF kan det bero på tilfeldigheter om en naprapat utøvde yrket, og slik sett var innenfor eller utenfor overgangsordningen.

For å forhindre dette, har Helsedirektoratet besluttet å endre overgangsordningen slik at den favner flere søkere. Overgangsordningen er endret til å gjelde naprapater med fullført og bestått eksamen før 1. mai 2022. Disse autoriseres uten krav om etterfølgende veiledet praksis. Av hensyn til likebehandlingsprinsippet, stilles det ikke krav til at naprapaten skal ha vært yrkesaktiv innenfor yrket.

Søk innen 1. juli 2024

Ettersom tidsrammen for gjeldende overgangsperiode utløp 1. mai 2023, utvider vi fristen for å søke innenfor overgangsordningen til 1. juli 2024. Dette for å sikre at naprapater som har innrettet seg etter gjeldende overgangsordning, og slik sett ikke har søkt om autorisasjon innen 1. mai 2023, får anledning til å søke om autorisasjon innen en rimelig frist.

Helsedirektoratet vil gjenoppta saker som per i dag er ferdigbehandlet og fått resultat avslag med anbefaling om praksisløp. Disse sakene vil få en ny behandling etter den utvidede overgangsordningen. Vi vil også be om å få tilbakesendt klager som er oversendt til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, slik at vi kan behandle søknadene etter endringen som nå er gjort.

Helsedirektoratet vil prioritere behandlingen av aktuelle saker. Det må likevel beregnes noe saksbehandlingstid, og vi tar sikte på å ferdigbehandle aktuelle saker innen utløpet av februar.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold