Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

E-læringsprogram for leger om lindrende behandling og demens

Først publisert: 26.03.2019 Siste faglige endring: 10.09.2020

Nå lanseres et e-læringsprogram for lindrende behandling og demens utarbeidet spesielt for leger.

- Vi ser at det er viktig at hver person med demens får palliativ omsorg, behandling og pleie tilpasset sin sykdom og livssituasjon, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug.

Tradisjonelt har lindrende behandling vært knyttet til kreftomsorg.  – Utfordringene ved demenssykdom er imidlertid ofte annerledes enn ved kreftsykdom eller andre sykdommer.  Demenssykdom er som regel dødelig og innebærer tiltagende kognitiv svikt. Det kan derfor gå mange år fra de første symptomene viser seg, til personen dør.  Dette gjør at man må tenke annerledes for denne pasientgruppen, sier Haug.

Personer med alvorlig demens vil ofte ha kortere episoder som setter dem tilbake. Det kan være infeksjoner, dager der de ikke klarer å spise, eller dager der de sover mye. Utviklingen går ikke i jevne trinn, og det gjør at det kan være vanskelig å vite når personen er døende. Problemer med å kommunisere som følge av alvorlig kognitiv svikt, gjør det ikke lettere.

Et tiltak er å gjennomføre en forhåndssamtale allerede i en tidlig fase, der man blant annet avklarer forhold knyttet til lindrende behandling og livets siste dager. Samtalen skal sikre at en pasient med demens får sin lovfestede rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenestene. Dette gir også trygghet for helsepersonell og pårørende når vanskelige beslutninger skal tas.

Forhåndssamtalen er ikke gjort en gang for alle. Den må gjentas med jevne mellomrom gjennom forløpet. Det bør være en dialog rundt den omsorg, behandling og pleie som gis.

- Lindring av smerter og andre symptomer kan være utfordrende for personer med demens, det samme gjelder observasjon og vurdering av behandlingseffekt.  Ikke sjelden må leger og annet helsepersonell være litt detektiver for å forstå hva det er som egentlig er i veien, og hva som skal til for å lindre. Derfor er lanseringen av et e-læringskurs for leger et viktig tiltak, sier Haug.

Kurset er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring i helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.  Det finnes lite forsking på området lindrende behandling for personer med demens, og kunnskap fra ansatte i helse- og omsorgstjenesten som jobber med dette området har derfor vært veldig viktig i arbeidet med å utvikle e-læringskurset.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold