Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

DigiUng vant Bedre stat-prisen

gruppe mennesker tar i mot diplom og blomster

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut prisen til glade vinnere, Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og Hege Nilsen, direktør i Bufdir. Foto: Helsedirektoratet.

Først publisert: 07.02.2023 Siste faglige endring: 07.02.2023

DigiUng-programmet gikk til topps av finalistene da Bedre stat-prisen ble utdelt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum under Årskonferansen 7. februar.

- Hver dag jobber vi for at unge skal finne informasjon og tjenester på ett samlet sted, fremfor å lete i en jungel av offentlige tjenester. At DigiUng-programmet vinner denne prisen, tar vi som et signal på at vi er på god vei til å lykkes med det arbeidet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

DigiUng-programmet skal samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen. 

Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet. DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse. 

Svært gledelig

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering. 

 
- Dette er svært gledelig. DigiUng har vært en lang reise og det gjenstår mange spennende etapper fremover. Men så utrolig flott å få bekreftet det vi har ønsket hele veien – at sammen bygger vi en bedre stat for barn og unge i Norge. Og det skal vi fortsette med i årene fremover, understreker Bjørn Guldvog, og legger til:  

 
- DigiUng-programmets største suksessfaktor har vært vår tilnærming til medvirkning, samarbeid og innovasjon på tvers av sektorer. Vi involverer bredt - enten det er brukere, statlige aktører, forskningsmiljøer, frivillighet eller privat sektor - og vi involverer på en måte som er virkningsfullt og skaper synergier. 

Skaper entusiasme i videre arbeid 

Til stede på utdelingen var også Bård M. Olesen, programleder i DigiUng (Helsedirektoratet), Hege Nilsen, direktør i Bufdir og Adélie Dorseuil, prosjektleder i DigiUng (Helsedirektoratet). 
 

- Dette er en fantastisk anerkjennelse av mange års arbeid for å lage en bedre stat for ungdom. DigiUng er nå en realitet og ringvirkningene går nå så mye lenger enn det vi kunne håpe på når vi begynte med dette i 2014, sier Adélie Dorseuil.

I sin begrunnelse har juryen lagt vekt på i hvilken grad: 

  • tiltaket faktisk har ført til effektivisering og forbedringer i virksomheten(ene) 
  • tiltaket har ført til positive effekter for brukere og samfunn 
  • tiltaket har ført til en mer helhetlig og brukervennlig forvaltning 
  • tiltaket er nyskapende og om det har overføringsverdi til andre deler av forvaltningen 

I konkurranse med dyktige finalister 

De andre finalistene var: 

  • Politidirektoratet for Politiets nettpatruljer 
  • Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten, Tolletaten og Politiets Fellestjenester 

Dette er DigiUng 

  • DigiUng er et program for å samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen. 
  • Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet 
  • I 2023 er DigiUng en av regjeringens store tverrsektorielle satsinger 
  • DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse  

Les mer på nettsidene til DigiUng

 

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold