Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Det blir enklere å få stønad til behandling hos logoped og audiopedagog

Først publisert: 22.12.2021 Siste faglige endring: 22.12.2021

Fra 1. januar 2022 er det endringer i stønadsordningen for undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog. Endringene skal gjøre det enklere både for pasientene å få stønad til behandlingen og for behandlerne å føre riktig takstbruk for behandlingen.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Lovbestemmelsen i folketrygdloven § 5-10 er modernisert og forenklet ved at avgrensningen til undersøkelse og behandling "for språk- og taledefekt" hos logoped og audiopedagog er fjernet. Ny ordlyd er at "Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog".

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog (lovdata.no). Forskriften er betydelig forenklet.

De viktigste regelendringene er:

  • Det er tilstrekkelig med henvisning fra lege, og det kreves ikke lenger uttalelse fra spesialist før oppstart av behandling
  • Det er ikke lenger krav til forhåndstilsagn fra Helfo for barn under 18 år
  • Kravet til ny henvisning/vurdering fra lege og logoped/audiopedagog etter 25 behandlinger er fjernet
  • Det er presisert at logopeden og audiopedagogen selv er ansvarlig for å vurdere om pasientene fyller vilkårene for stønad
  • Det er tatt inn krav til at logopeden og audiopedagogen må dokumentere sine refusjonskrav

Det er også gjort en rekke endringer i takster som skal gjøre takstsystemet enklere og mer oversiktlig. Mer detaljert informasjon om endringer i takster finner du på helfo.no

Informasjonen om regelverket på helsenorge.no og på helfo.no vil bli oppdatert i tråd med de vedtatte endringene.

Helsedirektoratet vil publisere nytt rundskriv til folketrygdloven § 5-10 i løpet av januar 2022.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold