Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

De regionale helseforetakene får nytt finansieringsansvar for 24 legemidler

Først publisert: 25.08.2020 Siste faglige endring: 25.08.2020

​​​​​​​Fra 1. september overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for 24 legemidler brukt i forbindelse med nyresvikt, transplantasjoner, immunsvikt og noen sjeldne tilstander. Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. september kan benytte den så lenge resepten gjelder.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Finansieringsansvaret for legemidler skal som hovedregel følge behandlingsansvaret. Helsedirektoratets beslutning om hvilke legemidler som overføres er gjort på bakgrunn av en offentlig høring. Se vedtak og oversikt over hvilke legemidler endringen gjelder.

Endring av finansieringsansvar innebærer at budsjettmidler overføres fra folketrygden til RHF-enes rammebevilgning for 2020. 

De overførte legemidlene vil bli oppført i vedlegg til blåreseptforskriften § 1b annet ledd og det innebærer at fra 1. september 2020 vil det ikke lenger bli innvilget stønad over folketrygden til disse legemidlene, verken i blåresept- eller bidragsordningen.

Eksisterende resepter kan brukes så lenge de er gyldige

Pasienter med gyldig blåresept fra før 1. september 2020, kan hente ut legemidlet på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode uavhengig av om forskriver har rett til å forskrive h-reseptlegemidler.

De som har fått stønad over folketrygdens bidragsordning, må selv kontakte forskrivende lege om videre behandling.

RHF-enes krav ved forskrivning av ny h-resept

Alle resepter utstedt fra og med 1. september 2020 på overførte legemidler må:

  • være merket som h-resept
  • inneholde en refusjonskode (basert på ICD-10 diagnosekodeverket)
  • være forskrevet av sykehuslege eller avtalespesialist med rett til å forskrive h-reseptlegemidler (allmenpraktiserende leger kan ikke forskrive h-reseptlegemidler)

Hva gjelder for nye pasienter

I første omgang vil gjeldende praksis for forskriving av de overførte legemidlene videreføres. RHF-ene vil gjøre en vurdering av de aktuelle legemidlene, og sørge for å informere om eventuelle endringer i forskrivningspraksis.

Ytterligere informasjon om helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler) finnes her: h-reseptordningen

Abonner på nytt eller oppdatert innhold