Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bu trygt heime

Eldre mann

Foto: Mostphotos

Først publisert: 16.06.2023 Siste faglige endring: 16.06.2023

I dag vart den nye reforma Bu trygt heime lansert. Den skal sørge for aldersvenlege samfunn, meir heilheit i eldrepolitikken og betre helsehjelp til eldre i Noreg.

Artikkelen er 305 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Bu trygt heime har fire satsingsområde

  • Levande lokalsamfunn som tek vare på aktivitet og fellesskap 
  • Tilpassa butilbod, og gjere det mogeleg for å bu trygt i eigen hjem lengre
  • Kompetente medarbeidarar 
  • Tryggleik for brukarar og støtte til pårørande 

Mykje godt arbeid i kommunane 

– Den nye satsinga vil  bygge vidare på og styrke alt det gode arbeidet kommunane allereie er i gang med, slik som Leve heile livet-arbeidet. Det er den same demografiske utviklinga og dei same bærekraftsutfordringane som ligg til grunn for nye satsingar. Helsedirektoratet vil bidra til en mest mogeleg sømlaus overgang ved å ha fullt trykk på det pågåande arbeidet gjennom heile 2023, seier fungerande avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold