Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bruk av helse- og omsorgstjenester blant personer med demensdiagnose

Hode og puslespillbrikker

Illustrasjon: Mostphotos.

Først publisert: 31.01.2023 Siste faglige endring: 31.01.2023

Det blir stadig flere med demensdiagnose som får heldøgns helse- og omsorgstjenester i kommunen. I 2020 gjaldt dette for 76 prosent fra et utvalg pasienter med demens som ble fulgt fra 2017. De klart fleste av disse hadde langtidsopphold i institusjon. Dette kommer fram i en rapport fra Helsedirektoratet.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Vi får mange flere med demens

Ser vi noen år inn i framtida vil enda flere få demenssykdom. Vi blir eldre og lever lengre. I følge demenskartet.no vil det i 2025 være om lag 116 000 som har demenssykdom. I 2030 vil tallet bli nesten 140 000. Derfor er det viktig at denne pasientgruppa får gode tjenester der de bor. 

-  I 2040 forventer vi at nærmere 200.000 personer har demens i Norge. Det foregår nå mye forskning på demens, men vi kan ennå ikke tilby personer med demens noen medisin som kan kurere demens eller stoppe utviklingen. Medisinene som vi har i dag kan dempe enkelte symptomer hos noen, men sykdommene vil fortsette å utvikle seg. Etter hvert vil de fleste personer med demens trenge heldøgns helse- og omsorgstjenester. Nettopp derfor er det viktig at kommunene planlegger hvordan de skal håndtere utfordringene vi står over for, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Demenskartet er et planleggingsverktøy der kommunene kan beregne hvor mange som vil få demenssykdom i framtida.  

Forskjeller mellom kvinner og menn i bruk av tjenester

Sammenligner man de som har demensdiagnose med andre tjenestemottakere, viser funnene at det var flere med demens som hadde langtidsopphold i institusjon. Det var mer utbredt å motta tjenester i hjemmet og velferdsteknologiske tjenester blant de uten enn med demensdiagnose.
Flere kvinner enn menn fikk heldøgns helse- og omsorgstjenester i perioden 2017-2020. Bruk av tjenester i hjemmet og tidsbegrensede institusjonstjenester var noe mer utbredt blant mennene enn kvinnene. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold