Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brexit og tilgang til legemidler

Først publisert: 11.04.2019 Siste faglige endring: 22.03.2023

Norske helsemyndigheter følger tett med på situasjonen i Storbritannia, og er godt forberedt på en eventuell hard brexit.

Dersom Storbritannia går ut av EU uten en utmeldingsavtale (hard brexit), kan det føre til midlertidig stans og forsinkelser i vareflyten med Storbritannia, som igjen kan berøre leveranser av legemidler og medisinsk utstyr.

Tett samarbeid

Myndighetene og legemiddelaktørene samarbeider godt for å sørge for at norske pasienter fortsatt skal få de legemidlene de trenger ved en eventuell hard brexit, og det er gjort flere tiltak for å hindre mangel på legemidler i Norge, blant annet gjennom tilpasninger i regelverket for distribusjon og salg i EU/EØS-området.

Helsedirektoratet følger tett med på situasjonen i Storbritannia og har tett dialog med Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet.

Alle de norske aktørene er godt koordinert og gjør en felles innsats for at den norske befolkningen skal ha tilgang til legemidler også etter brexit. Legemiddelverket har blant annet dialog med produsentene og grossistene, og har kommet med konkrete forslag om endringer i regelverket for gjøre leveransen av legemidler til Norge enklere ved en eventuell hard brexit.

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold