Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bekymret for overdosedødsfall

Hender som tar ut en pille av et pillebrett.

Foto: Mostphotos

Først publisert: 30.05.2024 Siste faglige endring: 30.05.2024

– Den negative utviklingen knyttet til overdosedødsfall bekymrer oss. I 2023 var det totale antallet overdoser 363. Dette er det høyeste registrert antall dødsfall siden 2001, og er en negativ utvikling vi følger nøye med på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Overdosetallene viser at det har vært en økende trend i overdosedødsfall i Norge siden 2013. Helsedirektoratet har hatt en overdosestrategi siden 2014. Fokuset har primært vært på skadereduserende tiltak som Switch, nalokson, kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom kommuner. 

Endringer på rusfeltet

– Helsedirektoratet viderefører nå dette arbeidet, men basert på kunnskapsoppdatering og endringer i rusfeltet, har vi igangsatt arbeidet med også nye tiltak. Blant annet gjelder dette en kommunal overdoseforebyggende pakke som vil gjøre det enklere å tilgjengeliggjøre kunnskapsbaserte råd. Dette er nå på ekstern høring hvor fristen er i midten av august, sier Guldvog.

Overdosekoordinator

Oslo og Bergen har hatt overdosekoordinatorer siden 2014. Nå ser Helsedirektoratet at bildet har endret seg, og ser derfor et behov for å tilgjengeliggjøre overdoseforebyggende kunnskap for alle landets kommuner. 

– Derfor tilgjengeliggjør vi overdosekoordinatorer for alle kommuner, forankret i de regionale KORUSENE. Dette mener vi er et grep som vil kunne øke kompetansen i kommunene og et ledd i kampen for å få ned overdosedødstallene, understreker helsedirektøren. 
Helsedirektoratet vil også øke tilgjengeligheten på Nalokson, og ser nå på muligheten for å gjøre den reseptfritt slik det nå er i Sverige. 

Helsedirektoratet har bestilt en kunnskapsoppsummering for å se på hvilke tiltak som er mest effektive for å kunne møte utfordring vi ser med nye syntetiske opioider. 

Basert på kunnskapsoppdateringen vil Helsedirektoratet videre vurdere et nasjonalt prosjekt innenfor rusmiddeltesting.  

Helsedirektoratet er også i gang med å utvikle et varslingssystem slik at det raskere og mer effektivt kan varsles om farlige stoffer som er tilgjengelig i miljøene.  

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold