Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapport om befolkningens helsekompetanse

Illustrasjon

Illustrasjonsfoto: Mostphotos/DoctorKan

Først publisert: 19.01.2021 Siste faglige endring: 19.01.2021

Helsedirektoratet, i samarbeid med OsloMet og Høgskolen i Innlandet, legger frem Norges første rapport om befolkningens helsekompetanse, mandag 25. januar kl. 10.00–12.00.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Rapporten er et første skritt i vår oppfølging av regjeringens Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019–2023). Rapporten er skrevet av den norske forskergruppen og på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Denne rapporten er også et ledd i samarbeidet med WHO-EHII tilknyttede nettverket Action Network on MeasuringPopulation and Organisational Health Literacy (M-POHL) og gjennomføringen av Health Literacy Population Survey 2019–2021 (HLS19).

Rapporten presenterer et overordnet bilde av befolkningens selvrapporterte helsekompetanse, herunder digital helsekompetanse, kompetanse i å navigere i helsevesenet, og ferdigheter i å kommunisere med helsepersonell. I tillegg belyses sammenhenger mellom befolkningens helsekompetanse og helsekostnader, produktivitet og samfunnsøkonomi. 

Med bakgrunn i mer avansert psykometriske analyser, har rapporten foreslått ulike delskalaer for hvert av aspektene av helsekompetanse: (i) helsefremming, (ii) sykdomsforebygging og (iii) helsetjenesterelatert, og tilsvarende for digital helsekompetanse: (i) digital helseinformasjon, (ii) digitale ferdighet og (iii) bruk av digitale helsetjenester. Rapporten har også foreslått «cut-off»-skår for signifikant forskjellige «kompetansenivåer», og anslått andelen av befolkningen på hvert nivå.

Webinar

I forbindelse med lansering av rapporten inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til et webinar på Zoom mandag 25. januar kl 10.00 - 12.00.

Se program og informasjon om Zoom-oppkobling

Abonner på nytt eller oppdatert innhold