Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapport om befolkningens helsekompetanse

Illustrasjonsfoto: Mostphotos/DoctorKan

Illustrasjonsfoto: Mostphotos/DoctorKan

Først publisert: 19.01.2021 Sist faglig oppdatert: 19.01.2021

Helsedirektoratet, i samarbeid med OsloMet og Høgskolen i Innlandet, legger frem Norges første rapport om befolkningens helsekompetanse, mandag 25. januar kl. 10.00–12.00.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Helsekompetanse.

Rapporten er et første skritt i vår oppfølging av regjeringens Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen (2019–2023). Rapporten er skrevet av den norske forskergruppen og på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Denne rapporten er også et ledd i samarbeidet med WHO-EHII tilknyttede nettverket Action Network on MeasuringPopulation and Organisational Health Literacy (M-POHL) og gjennomføringen av Health Literacy Population Survey 2019–2021 (HLS19).

Rapporten presenterer et overordnet bilde av befolkningens selvrapporterte helsekompetanse, herunder digital helsekompetanse, kompetanse i å navigere i helsevesenet, og ferdigheter i å kommunisere med helsepersonell. I tillegg belyses sammenhenger mellom befolkningens helsekompetanse og helsekostnader, produktivitet og samfunnsøkonomi. 

Med bakgrunn i mer avansert psykometriske analyser, har rapporten foreslått ulike delskalaer for hvert av aspektene av helsekompetanse: (i) helsefremming, (ii) sykdomsforebygging og (iii) helsetjenesterelatert, og tilsvarende for digital helsekompetanse: (i) digital helseinformasjon, (ii) digitale ferdighet og (iii) bruk av digitale helsetjenester. Rapporten har også foreslått «cut-off»-skår for signifikant forskjellige «kompetansenivåer», og anslått andelen av befolkningen på hvert nivå.

Webinar

I forbindelse med lansering av rapporten inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til et webinar på Zoom mandag 25. januar kl 10.00 - 12.00.

Se program og informasjon om Zoom-oppkobling

Abonner på nytt eller oppdatert innhold