Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Barn vi er bekymret for møter på helsestasjonen

Først publisert: 28.05.2020 Siste faglige endring: 28.05.2020

De aller fleste barn i Norge møter til aldersbestemte helsekonsultasjoner på helsestasjon, også de barna vi er bekymret for. Det er ingen særskilte kjennetegn ved barn og familier som ofte utsetter konsultasjon eller ikke møter, og kommunene har gode rutiner for å følge opp barn som ikke møter.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Helsestasjon.jpg
Foto: jojostudio.no

Det konkluderer Helsedirektoratet etter å gjennomført en kartlegging av oppmøte på helsestasjon blant åtte kommuner og en bydel i Oslo.

- Resultatene av kartleggingen av oppmøte på helsestasjon, viser at vi har et godt helsestasjonstilbud til alle barn, inkludert de mest sårbare barna, sier Ellen Margrethe Carlsen, direktør for avdeling barne- og ungdomshelse.

Kartlegging

Helsedirektoratet mottar jevnlig henvendelser om omfanget av manglende oppmøte til aldersbestemte helsekonsultasjoner på helsestasjon. Flere stiller spørsmål om det er de barna vi av ulike grunner er bekymret for som ikke møter.

For å bedre kunne besvare denne type henvendelser gjennomførte Helsedirektoratet i januar-februar 2020 en kartlegging rundt temaet – manglende oppmøte på helsestasjon.

Barn har ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven rett til helsekontroll og foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Mange årsaker til manglende oppmøte

Kartleggingen viser at det er ingen særskilte kjennetegn ved barn/familier som ofte utsetter konsultasjon eller ikke møter, men at det er mange årsaker til at foreldre avbestiller eller ikke møter til oppsatte konsultasjoner. Det kan skyldes sykdom, at de har glemt timen og/eller at den må utsettes av andre hensyn, som for eksempel tids- og logistikkutfordringer.

Barn vi er bekymret for møter

Alle kommunene beskriver at SMS-varsling har økt oppmøte til avtalt tid. Det er ingenting som peker i retning av at homogene grupper i samfunnet med spesifikke utfordringer utsetter og/eller ikke møter til konsultasjon i større grad enn andre, men her er det noe forskjeller imellom kommunene.

Alle de åtte kommunene og bydelen i Oslo som inngår i denne kartleggingen oppga alle at de barna de av ulike årsaker er særlig bekymret for kommer til helsestasjonen.

Gode rutiner for å følge opp alle barn

Kommunene har gode rutiner for å følge opp barn som ikke møter til oppsatte konsultasjoner. Alle kommunene, med ett unntak, har skriftlige rutiner for dette. Det foreligger rutiner som sikrer at barn som er født i Norge, barn som flytter mellom kommuner og flyktningbarn blir innlemmet i helsestasjonstjenesten.

Få meldinger til barnevernet grunnet manglende oppmøte

Det er svært få tilfeller der helsestasjonene må melde ifra til barnevernet grunnet manglende oppmøte eller gjentatte avlysninger av oppsatte konsultasjoner. I små kommuner har det gått flere år mellom hvert tilfelle, og i større kommuner dreier det seg om et par saker i løpet av de siste årene.

Utfordringer knyttet til innlemming i helsestasjon ved immigrasjon  

Kommunene har utfordringer knyttet til å få oversikt over barn under skolealder som melder flytting til Norge fra andre land. Alle kommuner/helsestasjoner bør ha rutiner for å kunne gjøre en kobling mellom journalsystemet og Norsk helsenett (NHN) sitt personregister (PREG) for å avdekke om det har flyttet nye barn i alderen 0-5 år inn i kommunen. To av de åtte kommunene i vår kartlegging oppga at de har tilrettelagt for en slik kobling/integrasjon, men bare én av dem har begynt å bruke muligheten.

Digitalt seminar om kartleggingen

Onsdag 3. juni kl 09.30 – 10.30 inviterer Helsedirektoratet til digitalt seminar om kartleggingen.

I seminaret vil vi presentere funnene i rapporten, hvordan fange opp barn som flytter til kommunen og svare på spørsmål fra deltagerne.

Vi svarer på spørsmål fra deltagerne. Deltagerne legger inn sine spørsmål i chatten i Vimeo

Les mer om seminaret

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold