Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avvikler ordning om bestilling av hurtigtester

Kommuner kan fortsatt bestille covid-tester fra Helsedirektoratet, men fra årsskiftet avvikles ordningen.

Først publisert: 06.10.2023 Sist faglig oppdatert: 06.10.2023

Diagnostikk og behandling av pasienter med covid-19 skal nå skje på linje med andre infeksjonssykdommer. Derfor avvikles ordningen om bestilling av hurtigtester/selvtester fra Helsedirektoratet 31. desember 2023.

Selv om diagnostikken av covid-19 nå er likestilt med andre infeksjonssykdommer, skal det tas særlig hensyn til enkelte pasientgrupper. Det fremgår av de nasjonale anbefalingene:

«Personer med forhøyet risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 bør teste seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør de oppsøke lege raskt, blant annet for vurdering av behandling med legemidlet Paxlovid.

Det anbefales at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 tilbys behandling med Paxlovid, og behandlingen bør starte så tidlig som mulig.»

Helse- og omsorgstjenesten må sikre at diagnostikk av alle luftveisinfeksjoner kan skje på en forsvarlig måte. Om dette skjer ved PCR-testing eller ved bruk av antigen hurtigtest må besluttes i lys av lokale forhold og basert på en individuell vurdering.

Det anbefales fortsatt at noen grupper tester seg ved symptomer, blant annet innbyggere over 65 år med underliggende sykdommer, da de på bakgrunn av en positiv selvtest kan få startet tablettbehandling mot covid-19. Også andre grupper vil ha behov for tester i visse situasjoner etter beslutning av lege.

 

Fortsatt kommunale lagre av selvtester

Selvtester for covid-19 som kommunene har i sine lagre, kan benyttes av innbyggerne. Informasjon om utlevering av selvtester er fortsatt viktig, slik at innbyggere med behov for tester kan benytte seg av tilbudet kommende høst og vinter.

Når den nasjonale innkjøpsordningen opphører ved nyttår, har ikke kommunene lenger ansvar for å skaffe og dele ut hurtigtester/selvtester, og derfor avvikles beredskapsordningen. Helse- og omsorgstjenesten, herunder fastlegetjenesten, bør etter dette vurdere hvordan de skal sikre forsvarlig tilgang til testing og diagnostikk på linje med annen diagnostisk virksomhet.  

 

Kan bestilles frem til nyttår

Kommuner som fortsatt har behov for etterforsyning av tester, kan frem til 31. desember 2023 bestille tester på vanlig måte ved å sende e-post til hurtigtest@helsedir.no. Ved bestilling må kommunen sette inn ønsket antall tester, kontaktperson med telefonnummer og adresse for levering av testene. Testene leveres på ferdig pakkede paller. Minste antall som kan bestilles er 1000 tester.

De fleste av de statlig anskaffede hurtigtestene har utløpsdato i siste kvartal 2023 og første kvartal 2024. Miljødirektoratet har bekreftet at tester som har passert holdbarhetsdatoen kan kasseres som vanlig restavfall.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold