Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ass. dir. Espen Nakstad slutter i Helsedirektoratet 31. juli 2024

Først publisert: 12.01.2024 Siste faglige endring: 12.01.2024

Siden vinteren 2020 har Nakstad jobbet som assisterende direktør i Helsedirektoratet. Hans hovedoppgaver har vært knyttet til håndteringen av koronapandemien og videre forbedringer av samlet helseberedskap.

Artikkelen er 159 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Nakstad er ansatt i et treårig engasjement som utløper 31. juli. Da skal han tilbake til jobben som leder CBRNE-senteret ved Oslo Universitetssykehus, som han har permisjon fra.

– Espen er en svært viktig ressurs, og har bidratt til å skape viktig tillit hos befolkningen i en krevende tid under pandemien. Vi har stor glede av å bruke hans kompetanse til å bli bedre forberedt på fremtidige kriser, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Etter koronapandemien har Espen Rostrup Nakstad ledet arbeidet med evaluering og videreutvikling av helseberedskapen i Norge, og har blant annet ledet Helsedirektoratets evalueringsprogram. Helsedirektøren sier at Nakstad også her har vært viktig for at helsemyndighetene har kunnet dra nytte av erfaringene fra pandemien, og videreutvikle den norske helseberedskapen med sin kunnskap.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold