Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefaler økt brukermedvirkning i behandling av pasienter med opioidavhengighet

Illustrasjonsbilde: Kvinne snakker med psykolog.

Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Først publisert: 07.06.2021 Siste faglige endring: 07.06.2021

Helsedirektoratet har lagt ut høringsutkast av revidert nasjonal faglig retningslinje for behandling ved opioidavhengighet.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Målet med de reviderte anbefalingene er å sikre at den enkelte pasient med opioidavhengighet oppnår best mulig helse, funksjons- og mestringsevne og livskvalitet gjennom kunnskapsbasert behandling.

Foreslår 10 anbefalinger

Av de totalt 10 anbefalingene som er lagt ut på høring, omhandler 1 valg av behandlingsmetode ved opioidavhengighet og de øvrige 9 omhandler legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Ulik praksis og faglig diskusjon

LAR er et landsdekkende tilbud til personer med opioidavhengighet. Siden gjeldende nasjonale faglige retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet ble publisert i 2010 er det tilkommet betydelig mer brukererfaring, klinisk erfaring og forskning.

Helsedirektoratet er kjent med at det er ulikt hvordan gjeldende anbefalinger praktiseres, samt at det er misnøye hos en del pasienter i LAR om behandlingen de tilbys. 

Flere av de faglige temaene har vært omdiskuterte over mange år, som for eksempel valg av substitusjonslegemiddel og behandling av pasienter i LAR med avhengighet til benzodiazepiner.

De reviderte anbefalingene vektlegger økt brukermedvirkning og økt individuell tilpasning av behandlingen.

Målgruppe og høringsinnspill

Målgruppen for den reviderte retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester som har ansvar for behandling og oppfølging av pasienter med opioidavhengighet.

Helsedirektoratet ønsker høringsinnspill og tilrår at hver anbefaling leses som en helhet (anbefaling, praktisk, begrunnelse og forskningsgrunnlag) før avgivelse av høringssvar.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold