Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

90 prosent av pasientkontaktene skjer innen planlagt tid

Først publisert: 05.04.2019 Siste faglige endring: 31.05.2022

På landsbasis viser tallene små endringer, mens det er noe større variasjon innen det enkelte RHF. Tallene er rapportert fra RHF til Helsedirektoratet og gir et øyeblikksbilde ved utgangen av hver fjerde måned.

Dette viser tall per desember 2018 for alle fagområder. Helse Nord har for alle perioder høyere andel pasientkontakter som har passert planlagt tid. Per des 2018 hadde Helse Nord 13,6 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel på 8,9 prosent. På sykehusnivå varierer andelen som ikke fikk behandling innen planlagt tid fra 0,2 til 20,4 prosent. 

Fagområder med flest planlagte pasientkontakter er hjertesykdommer, øre-nese-hals sykdommer og øyesykdommer. Innen hjertesykdommer fikk 12,6 prosent av pasientene behandling senere enn planlagt, når man ser på tall for Norge. I helseregionene varierte andelen fra 8,8 til 16,5 prosent mens den på sykehusnivå varierte fra 0,5 til 29,8 prosent.  

Dette viser tall per desember 2018 for alle fagområder. Helse Nord har for alle perioder høyere andel pasientkontakter som har passert planlagt tid. Per des 2018 hadde Helse Nord 13,6 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel på 8,9 prosent. På sykehusnivåvarierer andelen som ikke fikk behandling innen planlagt tid fra 0,2 til 20,4 prosent.   Fagområder med flest planlagte pasientkontakter er hjertesykdommer, øre-nese-hals sykdommer og øyesykdommer. Innen hjertesykdommer fikk 12,6 prosent av pasientene behandling senere enn planlagt, når man ser på tall for Norge. I helseregionene varierte andelen fra 8,8 til 16,5 prosent mens den på sykehusnivå varierte fra 0,5 til 29,8 prosent.
Dette viser tall per desember 2018 for alle fagområder. Helse Nord har for alle perioder høyere andel pasientkontakter som har passert planlagt tid. Per des 2018 hadde Helse Nord 13,6 prosent, mens Helse Vest hadde lavest andel på 8,9 prosent. På sykehusnivå varierer andelen som ikke fikk behandling innen planlagt tid fra 0,2 til 20,4 prosent.  Fagområder med flest planlagte pasientkontakter er hjertesykdommer, øre-nese-hals sykdommer og øyesykdommer. Innen hjertesykdommer fikk 12,6 prosent av pasientene behandling senere enn planlagt, når man ser på tall for Norge. I helseregionene varierte andelen fra 8,8 til 16,5 prosent mens den på sykehusnivå varierte fra 0,5 til 29,8 prosent.

De fire regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid er en av indikatorene som inngår i dette arbeidet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold