Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

90 prosent av pasientavtalene skjer innen planlagt tid

Først publisert: 09.04.2021 Siste faglige endring: 09.04.2021

Andelen av pasientavtaler som var forsinket, var høy ved utgangen av april og august i 2020 sammenlignet med året før. Ved utgangen av desember var nivået det samme som ved utgangen av 2019. Endringene gjennom året har sannsynligvis sammenheng med pandemien.

Artikkelen er 3 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Dette viser tallene som er rapportert fra RHF til Helsedirektoratet og som gir et øyeblikksbilde ved utgangen av hvert tertial.

Sammenlignet med andre RHF hadde Helse Nord høyest andel avtaler som var forsinket, og andelen økte fra 13,7 til 16,2 prosent fra desember 2019 til desember 2020. Helse Sør-Øst og Helse Vest hadde lavest andel med litt over ni prosent i desember 2020.

Andelen som var forsinket varierte fra seks til 19 prosent mellom de ulike helseforetakene.

Fagområder med flest planlagte pasientkontakter er hjertesykdommer, øre-nese-hals sykdommer og øyesykdommer. Innen disse fagområdene fikk 13-14 prosent av pasientene oppmøte senere enn planlagt, når man ser på tall for Norge. I helseregionene varierte andelen fra sju til 22 prosent mens den på helseforetaksnivå varierte fra to til 30 prosent.

passert planlagt tid per des 2020.jpg
Andel pasientavtaler som var forsinket ved utgangen av hvert tertial i 2019 og 2020. Norge.

De fire regionale helseforetakene har i oppgave å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Andel pasientkontakter som har passert planlagt tid er en av indikatorene som inngår i dette arbeidet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold