Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3 av 4 innbyggere har hatt fastlegen lengre enn 2 år

Bilde: Mostphotos

Først publisert: 02.12.2021 Siste faglige endring: 02.12.2021

Helsedirektoratet har utviklet en ny nasjonal kvalitetsindikator som viser varighet på relasjonen mellom lege og innbygger. Et av hovedelementene i fastlegetjenesten er at innbyggerne skal ha en fast lege å forholde seg til over tid. 74,3 prosent av befolkningen som har fastlege har hatt samme lege i mer enn to år, og 29,1 prosent av befolkningen har hatt fastlegen lenger enn 10 år. I gjennomsnitt er relasjonen på 7,2 år.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser  tallene for den nye indikatoren Varighet på fastlege-listeinnbygger-relasjon. Resultatene vises på kommunenivå. I alt publiserer Helsedirektoratet i dag 100 ulike kvalitetsindikatorer for helsetjenesten .

– En lang og stabil relasjon mellom lege og pasient sikrer kontinuitet og kvalitet i behandlingen. Det at legen kjenner pasienten godt gir også en ekstra sikkerhet mot overbehandling og feilbehandling. På nasjonalt nivå ser tallene gode ut, men det er tydelig variasjon mellom landets kommuner. Det er mange kommuner som bruker mye ressurser på å rekruttere fastleger, men det er like viktig at man jobber for å beholde de erfarne fastlegene og på den måten bidrar til kontinuitet, sier divisjonsdirektør Helen Brandstorp i Helsedirektoratet.

Kontinuitet viktig for både pasient og fastlege

Et langvarig behandlingsforhold (kontinuitet) mellom lege og pasient gir bedre samarbeid og større opplevd tilfredshet for begge parter. Studier har vist at kontinuitet i lege-pasient-forholdet gir redusert dødelighet og mindre bruk av spesialisthelsetjenester. En lang varighet på relasjonen mellom fastlege og pasient har også en sammenheng med lavere bruk av legevakt og akutte innleggelser på sykehus. Studier har vist at mulige ulemper ved kontinuitet kan være lengre ventetid, forsinket diagnose og overdreven lojalitet fra pasientene.

3 av 4 innbyggere har hatt fastlegen lengre enn 2 år, 1 av 3 har hatt fastlegen lenger enn 10 år

Andelen med tilknytning til samme fastlege mer enn 2 år varierer fra 69,5 prosent i Troms og Finnmark til 76,9 prosent i Vestland. I Oslo var det 70 prosent av innbyggerne som hadde hatt samme fastlege i lenger enn to år. Det var kun Troms og Finnmark som hadde lavere andel enn Oslo.

På landsbasis var det 29,1 prosent av innbyggerne som hadde hatt samme fastlege i lenger enn 10 år. Det er omtrent samme variasjon mellom fylkene som for varighet på relasjonen lenger enn 2 år. Andelen strekker seg fra 23,1 prosent i Troms og Finnmark til 32,1 prosent i Møre og Romsdal.

I snitt har vi samme fastlege i 7,2 år

I gjennomsnitt har listeinnbyggerne hatt samme fastlege i 7,2 år i 2020. Det er noe variasjon mellom fylkene, men enda større forskjeller mellom kommunene.

Gjennomsnittlig varighet på relasjonen strekker seg fra under ett år til nesten 15 år i kommunene med kortest og lengst varighet på forholdet. Omtrent halvparten av landets kommuner har færre enn 5000 innbyggere. Flere av disse kommunene har få fastleger, og fastlegeavtaler endres ofte. Hvis en fastlege er nyoppstartet og en annen har drevet i flere år kan det gi utslag på målingen av gjennomsnittlig varighet av lege-pasientforholdet

Resultatene viser at det har vært en svak økning i gjennomsnittlig varighet på relasjonen, fra 6,7 år i 2015 til 7,2 år i 2020.

Kvalitetsindikatoren viser kun varigheten på forholdet mellom fastlege og pasient i en fastlegepraksis. I de tilfellene det benyttes vikarer i kortere eller lengre perioder i praksisen, så blir ikke dette fanget opp i beregningen av relasjonens varighet. Kvalitetsindikatoren må ses  sammen med annen statistikk om fastlegeordningen.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold