Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider i pakkeforløp for testikkelkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor og normgivende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester. 

Forløpsbeskrivelse   Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling   5 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)   12 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 28 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 14* kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging/ beslutning om adjuvant kjemoterapi  14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 45 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 31* kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 38 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Beslutning og aktiv overvåkning (surveillance) eller beslutning om ny staging/ beslutning om adjuvant kjemoterapi   31 kalenderdager

* Ved metastatisk sykdom bør medikamentell behandling starte innen 14 kalenderdager.

Siste faglige endring: 30. april 2021