Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider

Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpstider    
Fra henvisning er mottatt til første fremmøte ved spesialisthelsetjenesten Alvorlig tilstand (start nasjonalt pasientforløp) Inntil syv kalenderdager 1 uke)
Fra henvisning er mottatt til første fremmøte ved spesialisthelsetjenesten Mindre alvorlig tilstand (start nasjonalt pasientforløp) Inntil 28 kalenderdager (4 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning Poliklinikk (utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning Døgnenhet (utredning) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)
Fra klinisk beslutning til første evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 28 kalenderdager (4 uker)
Fra klinisk beslutning til første evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)
Tid mellom hver evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Tid mellom hver evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)

Sist faglig oppdatert: 30. september 2022