Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider

Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpstider    
Første fremmøte i TSB etter endt avrusning Poliklinikk (avrusning) Inntil 3 kalenderdager 
Første fremmøte i TSB etter endt avrusning Døgnenhet (avrusning)  0 kalenderdager 
Fra første fremmøte i TSB til klinisk beslutning etter basis utredning Poliklinikk (basis utredning) Inntil 21 kalenderdager (3 uker)
Fra første fremmøte i TSB til klinisk beslutning etter basis utredning Døgnenhet (basis utredning) Inntil 7 kalenderdager (1 uke)
Fra klinisk beslutning etter basis utredning til klinisk beslutning etter utvidet utredning Poliklinikk (utvidet utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Poliklinikk (evalueringspunkter) Inntil 14 kalenderdager (2 uke)
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Døgnenhet (evalueringspunkter) Inntil 7 kalenderdager (1 uke)
Tid mellom hver evaluering Poliklinikk (evalueringspunkter)

Inntil 56 kalenderdager (8 uker)

Fra 2. behandlingsår inntil 84 kalenderdager (12 uker)

Tid mellom hver evaluering Døgnenhet (evalueringspunkter)

Inntil 42 kalenderdager (6 uker)

Fra 2. behandlingsår inntil 84 kalenderdager (12 uker

Ved klinisk beslutning om behov for utvidet utredning, kan ubenyttet forløpstid fra basis utredning overføres til utvidet utredning. I rusbehandling TSB er det forløpstid for utvidet utredning i poliklinikk. Samlet forløpstid for utredning i poliklinikk skal ikke overstige 63 kalenderdager (9 uker). 

Siste faglige endring: 30. september 2022