Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.5. Oppfølging utover den øyeblikkelige hjelpen ved rusmiddeloverdose

Alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten, må anerkjenne at overdoser både er akutt, alvorlig og ofte et symptom på akutt forverring av en kronisk tilstand. Videre behandling og oppfølging kan enten skje i spesialisthelsetjenesten (somatikk, psykisk helsevern og TSB) eller kommunale helse- og omsorgstjenester. God informasjonsflyt mellom ulike tjenesteytere er en forutsetning. Dette krever samtykke fra pasienten.

Illustrasjon som viser at pasienter i pakkeforløp for rusbehandling (TSB) kan risikere overdose i alle deler av pakkeforløpet
Pasienter i nasjonalt pasientforløp for rusbehandling (TSB) kan risikere overdose i alle deler av forløpet

Illustrasjonen kan lastes ned / skrives ut (PDF).

Når det er gitt øyeblikkelig hjelp, bør overføring til videre undersøkelse, vurdering og eventuelt videre behandling vurderes i samarbeid med pasienten og eventuelt pårørende. Det bør vurderes om det er aktuelt å overføre til videre behandling i nasjonalt pasientforløp i TSB. Forløpet beskriver oppfølging og behandling både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten.

Når en pasient henvises til behandling i TSB, bør henviser informere om tidligere overdose(r) innenfor reglene om taushetsplikt og opplysningsrett. Tidligere overdose(r) bør vektlegges ved rettighetsvurdering og fristfastsettelse, jf. prioriteringsveilederen for TSB. Det er også nødvendig å vurdere om overdosen var satt i suicidal hensikt og vurdere risiko for eventuelle nye selvmordsforsøk eller om det er annen alvorlig psykisk sykdom som utløste eller medvirket til overdosen, jf. Avrusningsretningslinjen.

Siste faglige endring: 30. september 2022