Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider

Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpstider    
Fra første fremmøte til klinisk beslutning etter basis utredning Poliklinikk (basis utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning etter basis utredning Døgnenhet (basis utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter basis utredning til klinisk beslutning etter utvidet utredning Poliklinikk (utvidet utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter basis utredning til klinisk beslutning etter utvidet utredning Døgnenhet (utvidet utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)
Tid mellom hver evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 84 kalenderdager (12 uker)
Tid mellom hver evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)

Ved klinisk beslutning om behov for utvidet utredning, kan ubenyttet forløpstid fra basis utredning overføres til utvidet utredning. Samlet forløpstid for utredning skal ikke overstige 84 kalenderdager (12 uker).

Siste faglige endring: 30. september 2022