Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider i pakkeforløp for prostatakreft

Tabellen viser de samlede forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget Pasient- og brukerrettighetsloven §2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpsbeskrivelse Forløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling 10 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas) 24 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Kirurgisk behandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Medikamentell behandling 3 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Strålebehandling 32 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling Overvåking uten behandling (aktiv overvåking) 3 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Kirurgisk behandling 66 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Medikamentell behandling 37 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Strålebehandling 66 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandling Overvåking uten behandling (aktiv overvåking) 37 kalenderdager

Siste faglige endring: 22. juli 2016