Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Forløpstider i pakkeforløp for primær leverkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling5 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)20 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingReseksjon, ablasjon eller kjemoembolisering14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling7 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingReseksjon, ablasjon eller kjemoembolisering39 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling32 kalenderdager

Siste faglige endring: 21. juli 2016